Jazyky

Správcům sbírek

Prezentace na portálu Europeana

Pokud chete publikovat na platformě Europeana a zviditelnit Vaši sbírku na nadnárodní úrovni, je nezbytné spolupracovat s jejím s agregátorem - eSbírkami. Prezentace je zdarma a provádí se automatickým sklizením Vaší sbírky publikované na portálu eSbírky.

Zpřístupnění Vaších zdigitalizovaných sbírek je možné pouze v případě, že Vaše instituce samostatně zajistí uzavření smlouvy s portálem Europeana tzv. Europeana Data Exchange Agreement a poskytne zástupcům portálu eSbírky podepsanou kopii.