Jazyky

Správcům sbírek

Uzavření smlouvy s NM

Před zahájením zveřejňování digitální sbírky a jejího obsahu na platformě eSbírky je potřeba uzavřít s Národním muzeem bezúplatnou smlouvu o spolupráci, která ve své příloze zahrnuje informace o technických a formálních náležitostech publikace. Návrh smlouvy Vám zašle pověřená osoba zřizovatele portálu, v návaznosti na zahájení naší komunikace.