Jazyky

Správcům sbírek

Školení pro práci s admin. systémem

Pro uzavření smlouvy o spolupráci je nezbytné podstoupit školení práce se systémem. Jednodenní školení má za účel nového správce sbírky seznámit s prací v administračním rozhraní, průběhem importu předmětů do systému, jejich editací a publikací. Metodické postupy práce s administračním systémem popisuje manuál, který získáte po absolvování školení.