Jazyky

Aktuality >

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka na eSbírkách

O pražské defenestraci v roce 1618, která stála na počátku třicetileté války, se učíme již na základní škole a mnohdy je to jedna z mála událostí, kterou si s tímto léta trvajícím konfliktem spojíme. Jak si však máme takovou defenestraci představit? Tuto dramatickou scénu se pokusil vylíčit malíř Karel Svoboda, který vypodobnil také nejvyššího kancléře Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, jež zemřel přesně před 370 lety.  

Nová výstava z archivu etnografie

Soubor virtuálních výstav na eSbírkách se neustále rozrůstá. Poslední výstava, která rozšířila dosavadní nabídku, představuje unikátní dokumentační materiál Etnografického oddělení Národního muzea. Osmatřicet skleněných negativů nabízí vhled nejen do tradiční venkovské společnosti minulého století v Československu, ale také do dění v jeho hlavním městě. Digitalizace snímků je součástí projektu IROP, díky němuž si je můžete prohlédnout v online verzi a již nyní vám můžeme slíbit, že se brzy dočkáte další výstavy negativů z tohoto projektu.  

další