Jazyky

Aktuality a Trivia >

Odkaz Jana Palacha

16. ledna uplyne přesně 51 let od doby, co se na Václavském náměstí na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy počátkem roku 1969 upálil student filozofické fakulty Jan Palach. Jeho smrt vyvolala ve společnosti nejen úctu a obdiv, ale také řadu reakcí. Ve virtuální výstavě Reflexe Palachova činu v hmotné kultuře si můžete prohlédnout sbírkové předměty Národního muzea, které se různými způsoby vážou k tomuto významnému Palachovu činu.

 

Epifanie

S novým rokem přichází nový začátek. Symbolem křesťanské tradice je příchod božstva své říše: Slavnost Zjevení Páně. Ta se v ikonografii zobrazuje jako klanění se Troch králů, mudrců z Východu narozenému Ježíši. Na eSbírkách najdete tohle vyobrazení v různých technikách a stylech. Renesanční triptych ze sbírek Státního zámku Červené Poříčí, okenní terč ze 17. století z Národního muzea, malba na skle z dílny malíře Vincenze Jankeho, grafika Královské kanonie premonstrátů na Strahově, nebo skleněná figurka Městského muzea v Železném Brodě. Epifanie nebo zjevení se také pojí s tradici žehnaní příbytku, ať přináší nový letopočet klid a mír jeho obyvatelům. 

další

eSbírky – kulturní dědictví on-line

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.