Jazyky

Správcům sbírek

Import dat a publikace dat

Pro zahájení publikace na portálu eSbírky je nezbytné nejprve importovat digitální obsah do administračního systému eSbírky.
 
Importovat sbírkové předměty je možné několika způsoby. Nejčastěji využívaným způsobem nahrávání sbírkových předmětů do administračního systému eSbírky je hromadný import záznamů prostřednictvím souboru CSV. Tabulka k importu je ke stažení zde. S dalšími způsoby importu dat Vás v případě zájmu obeznámí správce portálu.
 
Aby bylo možné dokončit hromadný import záznamů prostřednictvím souboru CSV, je nezbytné dodržet několik základních pravidel:
- Popisná data se do jednotlivých polí vyplňují ke každému předmětu zvlášť.
- Kategorie polí se dělí na povinné a nepovinné, přičemž kategorie obsahující povinná metadata náležící k prezentovaným sbírkovým předmětům jsou v importní tabulce vyznačené žlutou barvou.
- Kategorie označené ,,(slovník)” jsou kontrolované na existenci hodnoty ve společném slovníku, který je ke stažení zde.
- Pro lepší orientaci můžete využít Tabulku k importu obsahující vysvětlivky, která je ke stažení zde a nebo nahlédnout do vysvětlivek k jednotlivým polím v importní tabulce zde.
 
Postup nahrávání sbírkových předmětů do administračního systému, jejich publikaci na portál eSbírky a také další náležitosti práce se systémem popisuje manuál, který získáte po absolvování školení.