Jazyky

Císař Ferdinand II. polepšuje Samuelu Matthyseovi z Hostinný erb, povoluje, aby v případě, že by Samuel Mathyseus z Hostinný zemřel bez mužských dědiců, přešla ustanovení listiny na jeho ujce Samuela Václava a Pavla Havránky, a potvrzuje mu predikát z Hostinný

popis

Znak: popis na fol. 3b - 4b, miniatura na fol. 4a, 155 x 158 mm. V modrém štítě je fénix přirozené barvy sedící na hořícím hnízdě s rozpřaženými křídly a se zlatým obojkem na krku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je fénix na hnízdě ze štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak je umístěn v růžové, zlatě damaskované kartuši se zlatým orámováním. Kartuš stojí na zelené dvojité volutě ozdobené zlatým čtyřlistým květem se stříbrným semeníkem, která vyniká ze středu spodní strany rámečku. Kolem jsou rozmístěny trofeje. Vpravo od kartuše se trofej sestává z: dvou praporů, předního žlutého s černým, zlatou královskou korunou korunovaným orlem se zlatou zbrojí a se zlatou iniciálou F II na prsou, a zadního třináctkrát děleného červeně a bíle, oba praporce mají zlatý hrot, z dvou zlatých partyzán, z nichž ta větší má zlatomodrý třapec a modré, zlatými hřeby pobité ratiště, červeno - bílého bubnu s bílou membránou a zlatými šňůrami, dvou zlatých paliček, okrouhlého štítu se zlatým okrajem, železného kyrysu, železného tulichu se zlatým jilcem a záštitou, dvou železných halaparten a bezpočtu pušek a pík, z pušek jsou viditelné pouze hlavně s částí předpažbí, z pík jen modrá, železná, červená a žlutá ratiště. Vlevo od kartuše se trofej sestává z: dvou žlutých tympánů s bílými membránami nesoucích černého orla, dvou zkřížených zlatých paliček s železnými hlavicemi, bronzového děla na černo - železné lafetě s dřevěnými, železy okovanými koly, dvou zápalných holí, železného kyrysu, železné kolčí přílby s dvěma červenými a jedním bílým perem, dvou bojových zástav, přední modré se žlutým oválem, v němž je modře oděná Panna Marie, zadní červené se zlatým sluncem, obě zástavy mají po obvodu zlaté třásně, ze železného meče se zlatým jilcem a záštitou, dřevěného soudku, černo - zlato - červeno - bílé důstojnické hole, železného palcátu, čtyř pušek, a bezpočtu pík z nichž jsou viditelná jen dřevěná, modrá, železná, červená, bílá a žlutá ratiště. Kartuš se znakem zakrývá černý vnitřek šedé niky, před níž stojí na soklech po jedné postavě na každé straně. Vpravo jde o Ferdinanda II. Je oděn v železném, zlatě kovaném brnění a bílém okruží, přes ramena má přehozen zlatý, červeně podšitý plášť, na hlavě má císařskou korunu, na prsou řád Zlatého rouna, v pravici drží zlaté žezlo, v levici zlatou sféru a z pravého k levému boku se mu táhne černý závěsník na pochvu s mečem, ty však nejsou pod pláštěm vidět. Vlas a vous má světlý. Vlevo jde o Ferdinanda III. Je oděn v železném, zlatě kovaném brnění a bílém okruží, přes ramena má přehozen zlatý, modrofialově se zlatým vyšíváním podšitý plášť, na hlavě má královskou korunu, na prsou řád Zlatého rouna, v pravici drží zlaté žezlo, v levici zlatou sféru a z pravého k levému boku se mu táhne červený závěsník na pochvu s mečem, ty však nejsou pod pláštěm vidět. Vlasy má tmavěhnědé. Na římse niky sedí čtyři ženské postavy. Úplně vpravo jde o Víru. Je oděna v růžový svrchní a modro - žlutý spodní šat, přes levé rameno má přehozený červený plášť, vlas má žlutý, vzadu svázaný bílou stuhou a vepředu nad čelem ozdobený modrým kamenem, na prsou jí visí zlatý náhrdelník a kolem krku má šňůru perel. V pravici drží zlatý kalich s bílou hostií, v levici zlatý latinský kříž. Obuta je ve zlaté caligy. Po její levé ruce sedí Moudrost. Je oblečena v zelený šat se zlatě lemovaným výstřihem, přes klín má přehozený červený plášť. Vlas má žlutý, vzadu svázaný bílou stuhou a vepředu nad čelem ozdobený modrým kamenem. Pravici má obtočenou černým hadem, v levici drží zrcadlo ve zlatém rámu. Úplně vlevo sedí Spravedlnost. Má zelený, zlatě lemovaný svrchní a růžový spodní šat. Na hlavě má modro - zlatý diadém, pod ním zlaté vlasy svázané vzadu bílou stuhou. Na krku má šňůru perel, v pravici drží železný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levici železné váhy se zlatými miskami. Obuta je ve zlaté caligy. Po její pravé ruce sedí Statečnost oděná ve žlutý svrchní, modrý spodní šat a bílou košili. Na zlatých vlasech jí sedí šedo - růžový špičatý klobouk, z něhož visí zlatá šňůra s třapcem. Pravicí objímá purpurový sloup s šedou hlavicí, na levém zápěstí má navlečený zlatý náramek. Obuta je ve zlaté caligy. Uprostřed, na horním okraji kartuše s udělovaným znakem, mezi Moudrostí a Statečností, je císařský znak: černý orel se zlatou zbrojí a zlatými aureolami, který je korunovaný císařskou korunou, v pravém spáru drží železný meč se zlatým jilcem a zlatou záštitou, v levém spáru zlaté žezlo, na prsou nese čtvrcený španělský štítek s polceným srdečním štítkem, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě tři modrá kosmá břevna, 1. a 4. sedmkrát děleno červeně a stříbrně, 2. a 3. v červeném stříbrný dvojocasý lev, štítek je korunován listovou korunou a ovinut řádem Zlatého rouna.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 17.4.1628
datum vydání
17. duben 1628
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
rozměry/velikost
Výška: 32,9 cm, Šířka: 31,4 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Sedláček 1925, s. 524; Meraviglia 1886, s. 10, tab. 9; Doerr 1900, s. 93; Král 1900, s. 140, 358; Schimon 1859, s. 100; ČDK, kart. 462
inventární číslo
(B) 608

podobné předměty