Jazyky

Císař Rudolf II. uděluje Erhartu Biskupovi, měšťanu Menšího Města pražského, erb a predikát z Encepihlu

popis

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 109 x 121 mm. Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí anděl1 ) se zlatými křídly, ve stříbrném rouše křížem přepásáném dvěma červenými šerpami, na hlavě má biskupskou mitru 2), v pravé ruce drží zlatý kříž, v levé vinný hrozen 3). Dole je ve stříbrném červená špice se stříbrnou lilií, doprovázená dvěma červenými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro - stříbrnými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí anděl ze štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na šedomodré dvojité volutě uvnitř šedomodrobrčálově zelené arkády. Každý ze soklů arkády je zdoben zeleným snovačovitým ptákem sedícím na zelené vinné ratolesti s jedním listem, ptáci i ratolesti jsou obráceni do středu miniatury. Na soklu vpravo stojí Rudolf II. Je oděný v železné brnění, jehož okraje jsou zlatě okovány, rovněž nýty jsou zlaté. U krku má bílé okruží, z ramen mu splývá červený, navrchu zlatě vyšívaný a zlatě lemovaný plášť, sepnutý zlatou sponou s červeným oválným kamenem, pod nímž je vidět dekorace řádu Zlatého rouna. Na hlavě má panovník císařskou korunu, v pravici drží zlaté žezlo, v levici modrou sféru se zlatou obroučkou a zlatým křížem. U pasu mu na zlatém řemeni visí černá pochva s mečem, který má zlatý jilec a záštitu. Vlas a vous má císař bílý. Na soklu vlevo stojí Spravedlnost. Má světlefialový svrchní a zelený, fialově podšitý spodní šat. Přes břicho má železný, zlatě lemovaný šupinatý krunýř, obuta je ve zlaté caligy, na hlavě má železnou přílbu se zlatým štítkem, hřebenem, lícnicemi a podbradníkem a s červeným chocholem. V pravici drží železný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levici zlaté váhy. Nekryté části všech postav jsou provedeny pleťovou barvou. Sloupy arkády jsou hranolovité a stojí na šedé svrchní desce soklu, stejně tak šedá je i římsa, která nese zaklenutí. Na římse spočívá na každé straně jedna zlatá kartuš se štítem se znakem. Kartuš vpravo je nakloněná šikmo a nese znak Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno stříbrně a červeně, vlevo je v červeném na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. Kartuš je korunována královskou korunou. Kartuš na levé římse je nakloněná kosmo a nese znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. Kartuš je korunována královskou korunou. Na místě hlavního klenáku je zelený věnec obklopující okrouhlý štít s císařským znakem: ve stříbře černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, zlatými aureolami a s červeným jazykem; na prsou nese zlatě korunovaný španělský štít obtočený řádem Zlatého rouna; štít je čtvrcený s polceným srdečním štítkem, vpravo je v červeném stříbrné břevno, vlevo jsou v modrém tři kosmá zlatá břevna, 1. a 4. sedmkrát děleno stříbrně a červeně, 2. a 3. v červeném stříbrný dvojocasý lev. Dole je udělovaný znak doprovázen trofejemi. Vpravo se trofej sestává z: železného kyrysu, jehož pláty jsou po okrajích zlatě okovány, železného morionu se zlatým hřebenem, zlatými lícnicemi a červeným chocholem, železného meče se zlatým jilcem a záštitou a čtyř železných, zlatě stínovaných mušket. Vlevo se trofej sestává z: železného, zlatě kovaného rundače se zlatým bodcem, železné jezdecké přílby s nánosníkem, zlatým štítkem a zlatými lícnicemi, dvou zkřížených, zlatě kovaných plechovnic, dvou mečů se zlatým jilcem a záštitou, železného, zlatě okovaného buzykánu v černém toulu, železného, zlatě okovaného palcátu a několika temných pík. Pozadí miniatury je fialové, zlatě damaskované. 1) V miniatuře má anděl zlaté vlasy a červený opasek. - 2) V miniatuře je mitra červená se zlatým lemováním a zlatými křížky na vrcholech. - 3) V miniatuře je hrozen zelený s jedním listem, anděl ho drží stonkem dolů.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 17.8.1609
datum vydání
17. srpen 1609
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
rozměry/velikost
Výška: 68,4 cm, Šířka: 54,9 cm - 11,2 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Doerr 1900, s. 79.
inventární číslo
(B) 597a

podobné předměty