Jazyky

Císař Ferdinand II. povyšuje Linharta a Jiříka bratry Švarcparty do českého vladyckého stavu, uděluje jim erb a predikát z Švarcpachu

popis

Znak: popis na fol. 4b a 5b, miniatura na fol. 5a, 172 x 214 mm. Autor zřejmě Jiří Gabriel Mayer - viz zde údaj na konci popisu miniatury. Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí obrněný 1) muž s černým vousem, je přepásán červenou šerpou, jejíž konce vlají doleva, v pravici třímá meč 2) a na přílbě má čtyři pera, černé, zlaté, červené a stříbrné. Dole jsou čtyři kosmé pruhy, černý, zlatý, červený a stříbrný. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí muž ze štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Dole je podlaha z růžového mramoru, na níž je uprostřed zlatá okřídlená meluzína, která oběma rukama drží nad hlavou udělovaný znak. Na podlaze stojí arkáda, která mizí za vnitřními okraji rámečku. Arkáda má sokly z okrovorůžového mramoru, které jsou vyloženy zříceninovým mramorem. Horní strana soklů je růžová. Na vnitřní hraně soklů sedí po jedné ženské postavě. Vpravo jde o Spravedlnost. Je oděna ve žlutý svrchní šat a bílou košili, kolem beder a pasu má přehozený červený, světlemodře podšitý plášť. Kolem krku má lehký světlefialový závoj, obuta je ve špinavě bílé boty. Má zlaté vlasy sčesané do drdolu zpevněného červenou šňůrou, v pravici drží meč se zlatým jilcem a záštitou, v levici zlaté váhy. Vlevo sedí na soklu Vítězství. Má na sobě růžový šat se zlatě lemovanými rukávy a bílou košili, ze zad jí splývá světlý modrozelený, červeně podšitý plášť, pravou nohu má zahalenu do světle modrozeleného pláště, levou nohu do zlatého pláště. Světlovlasý účes má zpevněný červenou stuhou, na čele jí visí šperk, kolem krku má dva náhrdelníky, z nichž ten spodní jí splývá až na ňadra, která jsou úplně odhalena. Obuta je v modré vysoké boty, v pravici drží zelenou palmovou ratolest, v levici zelený vavřínový věnec. Na soklech arkády stojí za ženskými postavami postava panovníka. Vpravo stojí Ferdinand II. v železném, zlatě kovaném brnění a v bílém okruží. Z ramen mu splývá zlatý, zlatě vyšívaným purpurem podšitý plášť, Má hnědý vlas a vous, na hlavě nese zelený vavřínový věnec, u pasu mu visí zlatý meč, v pravici drží zlaté žezlo a v levici zlatou sféru. Vlevo stojí Ferdinand III. v železném, zlatě kovaném brnění, bílém okruží, se zlatým, fialově podšitým pláštěm přes ramena a s královskou korunou na hlavě. Má hnědý vlas. U pasu mu v černé pochvě visí kord se zlatým jilcem a košem, v pravici drží zlaté žezlo. Dříky sloupů za postavami jsou světlefialové, na nich je růžovožlutá římsa ozdobená malým zlatým festonem. Zaklenutí arkády je šedozelené. Na hlavním klenáku visí císařský znak: zlatý španělský štít s černým orlem s červenými jazyky, který nese na prsou čtvrcený štít s polceným srdečním štítkem, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě tři modrá kosmá břevna, 1. sedmkrát děleno stříbrně a červeně, 2. a 3. v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev, 4. sedmkrát děleno červeně a stříbrně, hlavní štít je ovinut řádem zlatého rouna a korunován císařskou korunou. Z horního okraje rámečku visí na zlatém úvazu po každé straně císařského znaku tři šedofialové medailony ve zlatém rámu, v každém medailonu je poprsí jednoho kurfiřta. Kurfiřti jsou určeni svými znaky, které se nacházejí pod medailony. Všechny jsou ve španělském štítě a jsou korunovány vévodským kloboukem. Vpravo jde o znaky duchovních kurfiřtů, kteří jsou oblečeni do černých šatů s bílým límcem. Zprava se jedná o: I. arcibiskupa trevírského: v červeném stříbrný kříž, kurfiřt má světlehnědé vlasy a vousy; II. arcibiskupa kolínského: v černém stříbrný kříž, kurfiřt má šedé vlasy a vousy; III. arcibiskupa mohučského: v červeném stříbrné kolo o osmi špicích, kurfiřt má bílé vlasy a vousy. Vlevo jde o znaky světských kurfiřtů, kteří jsou oděni v železné, zlatě kované brnění. Zprava jde o: IV. vévodu bavorského: rozděleno červenou špicí se zlatým lvem, vpravo v černém zlatý lev, vlevo modro - stříbrně kosmo routováno, kurfiřt má světle hnědé vlasy a vousy; V. vévodu saského: polceno, vpravo černo - stříbrně děleno s dvěma zkříženými červenými meči, vlevo sedmkrát děleno zlatě a černě, přese vše kosmo jde zelená routová koruna, kurfiřt má tmavěhnědé vlasy a vousy a bílý límec; VI. markraběte braniborského: polceno, vpravo v modrém zlaté žezlo, vlevo v červeném stříbrný kříž, kurfiřt má hnědé vlasy a vousy a bílý límec. Nekryté části těla všech postav jsou provedeny pleťovou barvou. Z císařského znaku visí na každou stranu jeden zlatý feston, který má druhý konec pod vnějším kurfiřtským znakem. Pod znakem arcibiskupa trevírského stojí na římse arkády španělský štít se znakem Uher: polceno, vpravo sedmkrát děleno stříbrně a červeně, vlevo v červeném vyniká ze zlaté koruny na zeleném trojvrší stříbrný patriarší kříž, štít je korunován královskou korunou. Pod znakem markraběte braniborského stojí na římse arkády španělský štít se znakem Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí, štít je korunován královskou korunou. Pozadí miniatury je modré se zlatým damaskováním. Miniatura je signována iniciálami GGM. F, což zřejmě značí tedy G(eorg) G(abriel) M(ayer). F(ecit).3) Sigla umělce se nachází při spodním okraji soklu pravého sloupu arkády pod okrajem pláště alegorie Spravedlnosti. 1) V miniatuře je brnění železné se zlatými okraji jednotlivých plátů. - 2) V miniatuře je meč železný se zlatým jilcem a záštitou. - Za uporornění na siglu a identifikaci autora editor děkuje Doc. PhDr. Tomáši Krejčíkovi. O tomto malíři miniatur v Krejčíkově předmluvě (zde na disku druhý úvodní text) v pasáži o rudolfinských miniaturách a pozn. č. 138.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 7.2.1628
datum vydání
7. únor 1628
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
rozměry/velikost
Výška: 32,2 cm, Šířka: 28 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Doerr 1900, s. 92; Přibyl 1976, s. 28, 30; ČDK, kart. 498.
inventární číslo
(B) 607

podobné předměty