Jazyky

Potvrzení dědičné hodnosti nejvyššího číšníka království Českého pánům z Vartenberka

popis

Jan, král český a hrabě lucemburský, potvrzuje práva a požitky spojené s úřadem nejvyššího číšníka, který svěřil Václavovi z Vartenberka a jeho dědicům. Originál, pergamen, 365 × 185 mm, plika 40 mm, latinsky. Pečeť vydavatele přivěšená na silné kroucené šňůře: Jan, král český a hrabě lucemburský, jednostranná, přírodní vosk, okrouhlá o 94 mm, v pečetním poli panovník na koni se štítem, taseným mečem, v přílbě se složenými křídly; opis vymezen perlovcem: "I[OHA]NN[ES DEI GRAT]IA REX BOEMI[E]...EN...[C]OMES", olámané okraje. Sekretní pečeť, okrouhlá, o 40 mm, v pečetním poli orlice, na ní čtvrcený štít, v 1. a 4. poli český lev, ve 2. a 3. poli lucemburská lvice, opis vymezen linkou: "+SECRETVM...BOEMIE ET COMITIS LVCCENBVRGEN".

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Sbírka pergamenových listin - A, B
typ sbírky
Archiválie
datace
14. století, 17.5.1337
lokalita/místo vzniku
Bez určení
rozměry/velikost
Výška: 18,5 cm, Šířka: 36,5 cm, Plika: 4 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Edice: RBM IV, s. 172, č. 420.
inventární číslo
ANM, Sbírka pergamenových listin B1298

podobné předměty