Jazyky

Císař Josef II. povyšuje Johanna Franze Stumpfena, knížecího basilejského dvorního a vládního advokáta, do rytířského stavu, uděluje mu predikát Edle von Stumpfen auf Felsenberg a erb

popis

Znak: popis na fol. 4a, 4b, miniatura na fol. 5a, 167 x 326 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je zlatý korunovaný dvojhlavý lev s červeným jazykem, držící v pravé tlapě červeně opeřený šíp 1) hrotem vzhůru. 2. a 3. v červeném stojí na skále 2) věž 3) s cimbuřím, černou bránou a okny 4). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě zaté, zlatě korunované lví hlavy s červenými jazyky; přikrývadla modro - zlatá. II. rostoucí nahý muž v modro - červeně pruhované zástěře a s červenou páskou na čele, který drží v pravici zlatý, červeně opeřený šíp 1); přikrývadla červeno - stříbrná. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na pahorku, který je částečně porostlý trávou, vpravo zpod štítu vyniká zelené křoví. Za pahorkem se táhne travnatá krajina, vpravo od znaku je listnatý strom a poněkud dále další dva stromy připomínající spíše palmy. Obzor se ztrácí v modravém oparu. Za listnatým stromem ho tvoří stolová hora nesoucí věž s cimbuřím, s bránou v přízemí a s dvěma okny v patře. Dále dozadu ustupují nevysoké pahorky, na pahorku při levém okraji miniatury se rýsuje silueta města. Pozadí miniatury tvoří modrá obloha s nažloutlými oblaky, která nad obzorem přechází do růžového oparu. Mezi rohy a středem horního vnitřního okraje rámečku jsou zavěšeny dvě zlaté šňůry, na nichž je zavěšeno osm zlatých kartuší korunovaných vévodskými klobouky a nesoucích okrouhlé štíty s kurfiřtskými znaky. I. markrabě braniborský: ve stříbře červená, zlatě korunovaná orlice se zlatými perizonii na křídlech a zlatým žezlem na hrudi. II. vévoda bavorský: rozděleno červenou špicí se zlatou sférou, vpravo v černém zlatý, červeně korunovaný lev s červeným jazykem, vlevo kosmo routováno stříbrno - modře. III. arcibiskup kolínský: ve stříbře černý kříž. IV. arcibiskup mohučský: v červeném stříbrné kolo o šesti paprscích. V. arcibiskup trevírský: ve stříbře červený kříž. VI. král český: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. VII. vévoda saský: ve zlatě čtyři černá břevna, přese vše jde zelená routová koruna. VIII. král hannoverský: v červeném stříbrný kůň. Horní část rámečku je obepnuta akantovými objímkami, jimiž prorůstají na každé straně dvě palmové a jedna vavřínová ratolest, vše zlaté. Mezi ratolestmi je nad rámečkem císařský znak: černý orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureolami, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém spáru zlaté žezlo, korunován je císařskou korunou, na prsou nese polcený španělský štítek, vpravo je v červeném stříbrné břevno, vlevo je ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a ovinut řádem Zlatého rouna. Pod spodním okrajem rámečku je zlatou linkou provedena arabeska. 1) V miniatuře má šíp dřevěný dřík. - 2) V miniatuře je skála přirozených barev. - 3) V miniatuře je věž stříbrná resp. přirozená. - 4) V miniatuře jsou dvě okna vedle sebe.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
18. století, 25.1.1781
datum vydání
25. leden 1781
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 37 cm, Šířka: 24,9 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
inventární číslo
(B) 711

podobné předměty