Jazyky

Prapor Šeloma Molcha

popis

S nadšením se kdysi nejen v Praze setkaly zprávy o mesianistickém hnutí, které vedli David Reubeni, vydávající se za vyslance deseti kmenů Izraele, a bývalý portugalský dvořan Šelomo Molcho, pocházející z rodiny Židů donucených přijmout křest. Památky po Šelomu Molchovi, upáleném inkvizicí v roce 1532 v Mantově, prapor a roucho – byly po staletí uctívány jako relikvie v Pinkasově synagoze.

instituce / organizační jednotka
Židovské muzeum v Praze
podsbírka
Sbírka textilu
typ sbírky
Vlajky a prapory
datace
16. století, Kolem roku 1530
jazyk dokumentu
Hebrejský
lokalita/místo vzniku
Itálie
rozměry/velikost
530 x 960 mm
materiál
Hedvábí
technika
Výšivka
odkazy na publikace
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventární číslo
032.755

podobné předměty