Jazyky

Pohřeb Františka Ladislava Riegra

popis

Dne 3. března 1903 zemřel v Praze významný český politik a kulturní činitel JUDr. František Ladislav Rieger. Pohřeb 7. března vycházel jako vždy z Pantheonu Národního muzea za účasti nejvyšších představitelů a široké veřejnosti. Jednatel Společnosti Dr. Alfred Slavík vyzval k účasti všechny členy správního výboru i úředníky Muzea. Prezident Společnosti Jan hrabě Harrach se z Vídně pro nemoc omluvil, stejně jako JUDr. Bedřich Deym hrabě ze Stříteže. Při tak velkém shromáždění lidí bylo už tehdy pamatováno na zdravotnický dozor, který po celé trase z Muzea až na vyšehradský hřbitov zajišťovali městští okresní lékaři.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Úřední fondy
skupina
Národní muzeum - Registratura
typ sbírky
Archiválie
datace
20. století, 4.-6.3.1903
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
materiál
Papír
technika
Rukopis
inventární číslo
Archiv NM, RNM, č. 372, 345, 376, 353 a 349

podobné předměty