Jazyky

Madona z oltáře Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani

popis

Socha pochází z františkánského kláštera Čtrnácti sv. pomocníků v Kadani, kde původně stála uprostřed oltářní archy, nejspíše v presbytáři klášterního kostela, s jehož datem svěcení (24. září 1480) je její vznik tradičně spojován. Další části archy (skříň, křídla s reliéfy a malbami, nástavce s malbami) se v roce 1950 dostaly do Národní galerie v Praze. Sochy světic ze skříně jsou nezvěstné. Kadaňský retábl vznikl v dílně vedené Hansem Malerem z Chebu, pramenně doloženým v Kadani r. 1479. Mistr Hans řídil velmi produktivní sochařsko-malířskou dílnu v Chebu, odkud odešel r. 1472, pravděpodobně do Cvikova. V Chebu je od r. 1481 uváděna dílna jeho syna Hanse Malera mladšího. Chebský mistr se ve Cvikově seznámil s aktuální podobou umělecké produkce norimberských či šířeji středofranckých dílen konzervativní orientace, jejichž hlavním představitelem je tzv. Mistr Cvikovského oltáře (1474–1479). Socha Madony ze skříně ukazuje ke starší vrstvě středofranckého sochařství, jejíž analogie nacházíme i v severozápadních Čechách — viz Madony z Lokte a z Plané u Mariánských Lázní. Z dobových písemných pramenů se dozvídáme, že týž mistr zhotovil, patrně v letech 1477–1479, také nedochovanou archu pro mariánské bratrstvo při kadaňském farním kostele, určenou na hlavní oltář.

instituce / organizační jednotka
Státní zámek Litomyšl
podsbírka
Mobiliární fond Litomyšl
typ sbírky
Sochařství
autor předmětu
Hans Maler z Chebu
datace
15. století, okolo 1480
lokalita/místo vzniku
Evropa, střední, Čechy, severozápadní
rozměry/velikost
výška 112,5 cm, šířka 32,5 cm, hloubka 34 cm
materiál
Dřevo, lipové
technika
Řezání, polychromie
původ
Kadaň
odkazy na publikace
Ottová, Michaela: „Malíř nebo sochař“..., in: Ars Montana, Praha - Ústí nad Labem 2016, s. 155–192, zde s. 161–165. Ottová, Michaela - Mudra, Aleš (eds.): Mýtus Ulrich Creutz: vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz. Litoměřice 2017, s. 33, 94, 127-128, 234
inventární číslo
L-04607

podobné předměty