Jazyky

Adorace Páně hlubocká

popis

Temperová malba na smrkové desce z období kolem roku 1380 s motivem adorace Páně. Rozměrný obraz je od 19. století doložen jako součást vybavení zámku Hluboká nad Vltavou, kde se ve 30. letech 20. století nalézal v ložnici kněžny Eleonory Schwarzenbergové. Původní umístění deskového obrazu bývá hypoteticky kladeno do klášterního kostela sv. Jiljí v Třeboni, kde mohl být díky své kvalitě součástí středověkého oltáře. Až do restaurování v letech 1928–1930, kdy byla nalezena značka a letopočet 1516 na jesličkách s Ježíškem, byl výraz obrazu znejasněn mladšími přemalbami, což neumožňovalo jeho objektivní hodnocení, ale i přesto v něm Richard Ernst již roku 1912 rozpoznal dílo Mistra Třeboňského oltáře. Bohužel při dalším restaurování v letech 1968–1969 zanikla tato značka a letopočet dokládající jeho relativně časnou úpravu nebo restaurování. Pozdější průzkumy potvrdily, že se malířská technika se neliší od prací Mistra Třeboňského oltáře a je tedy jeho dílem. To ukazuje kvalita malby, která umožňuje srovnání hlubocké desky s obrazem Krista na Olivetské hoře od Třeboňského mistra, ve kterém nalézáme například shodný způsob zpracování krajinné scenérie a různých druhů ptactva (stehlíci, strakapoudové, pěnkavy, hýlové atd.). Podrobné informace v připojeném PDF.

instituce / organizační jednotka
Státní zámek Hluboká nad Vltavou
podsbírka
Mobiliární fond Hluboká nad Vltavou
typ sbírky
Malířství, kresba a grafika
autor předmětu
Mistr Třeboňského oltáře
datace
14. století, kolem roku 1380
lokalita/místo vzniku
Evropa, Čechy
rozměry/velikost
výška 129 cm (obraz), šířka 97,6 cm (obraz), výška 142 cm (rám), šířka 115 cm (rám)
materiál
Dřevo, smrkové
technika
Tempera
původ
Třeboň, hypoteticky z klášterního kostela sv. Jiljí
odkazy na publikace
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventární číslo
HL27815

následující předměty