Jazyky

Císař Ferdinand I. povyšuje Franze Fleißnera rytíře von Wostrowitz, majora jízdního pluku von Schneller č. 5, do stavu svobodných pánů, a polepšuje mu erb

popis

Znak: popis na fol. 4b, miniatura na fol. 4a, 233 x 331 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je polovina černého orla s červeným jazykem, který se ocasem a pařátem dotýká okraje pole. 2. a 3. v červeném ja zlaté kružidlo 1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená černá křídla; přikrývadla černo - zlatá. II. černý orel s červenými jazyky; přikrývadla černo - zlatá, červeno - zlatá. III. dva rohy, pravý dělený zlato - červeně, levý opačně; přikrývadla červeno - zlatá. Miniatura je zarámována dole čtyřstupňovým podstavcem, na němž stojí na každé straně dva hranolovité sloupy s širšími sokly a nahoře s malou pseudoiónskou hlavicí nad kladím s hnědě naznačeným akantovým reliéfem. Na vnějších sloupech spočívá sima, na vnitřních sloupech tympanon. Vše je bělavé. Vnitřek tympanonu je šedý a ve dvou řádkách je v něm zlatý nápis FREIHERR/VON WOSTROWITZ. Na simě je olivově zelená kupole se zlatě vyznačenými švy jednotlivých výsečí. Na vrcholu tympanonu je císařský znak: černý orel se zlatou zbrojí a červenými jazyky, který je korunovaný císařskou korunou, v pravém pařátu drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levém pařátu zlatou sféru, na prsou nese červený španělský štítek se stříbrným břevnem. Po obou stranách císařského znaku je na simě před kupolí po dvou podstavcích stejné barvy jako celá stavba. Každý podstavec nese francouzský štít se znakem, který je korunován královskou korunou. Zprava doleva jde o: I. království lombardské: ve stříbře modrý had požírající dítě přirozených barev; II. království české: v červeném stříbrný, dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem; III. království haličsko - vladiměřské: polceno, vpravo v modrém červená lať, nad ní černý havran, pod ní tři zlaté korunky (2,1), vlevo v modrém dvě břevna, každé jednou děleno a dvakrát polceno stříbrně a červeně; IV. království benátské: v modrém zlatý lev sv. Marka ležící na zeleném trávníku a držící před sebou rozevřenou stříbrnou knihu s černým písmem. Udělovaný znak spočívá na podlaze z šedých a žlutých, dlaždic položených na šedém podkladě, na které padá čím dál tím vzaději, tím větší stín oranžovorudohnědého nádechu. Za znakem je průhled do krajiny. Hned za podlahou je travnatý břeh, za nímž teče řeka, do které se vlévají jiné dva vodní toky. Vpravo od udělovaného znaku vroubí vlévající se tok travnaté zalesněné břehy, za nimi se klene zelený pahorek s rozsáhlou fialovošedou hradní zříceninou s hnědočernými okny. Vlevo od udělovaného znaku je vlévající se tok vrouben podobnými břehy, vzadu vlevo se rozkládá růžové město s hnědými okny a dveřmi a s červenými střechami. Na nejzazším horizontu se modrají hory. Nad horami se klene žlutorůžová obloha, která vzhůru přechází do modra s šedobílými oblaky. Nahoře je výjev rámován purpurovou draperií, která splývá a proniká mezerou mezi oběma sloupy na každé straně miniatury a je lemována zlatými třásněmi. 1) V miniatuře je kružidlo hroty dolů.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
19. století, 9.9.1836
datum vydání
9. září 1836
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 38 cm, Šířka: 30,4 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Sedláček 1925, s. 409-410; Meraviglia 1886, s. 59, tab. 41; Schimon 1859, s. 39; Kneschke 1859-1870, III., s. 277; Frank 1928, s. 79; Gotha Freiherren 1860, s. 203.
inventární číslo
(B) 734

následující předměty