Jazyky

Johann Gailkhircher zu Newhausen, Kemmatten und Voittshouen, bavorský tajný rada, dvorský kancléř a nejvyšší lenní probošt v Mnichově, uděluje erb, na základě palatinátu uděleného mu císařem Rudolfem II., Gallu Harttmanovi, soudnímu prokurátorovi ve Vilshofen

popis

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 87 x 126 mm. Ve zlato - černě polceném štítě stojí na červeném trojvrší muž s červeným obličejem a hnědými vousy oděný ve stříbrně a modře se lesknoucím brnění a s přílbou 1) na hlavě, u boku má zavěšený meč 2), který drží levou rukou za záštitu, v pravici třímá válečné kladivo 3), jež má násadou opřené o stehno. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo - zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí muž ze štítu, který však válečné kladivo drží nad hlavou rozmáchnuté k úderu 4). Miniatura je ve žlutém rámečku, v jehož rozích jsou okrové růže. Uprostřed jednotlivých latí rámečku je po jedné okrové rostlinné ozdobě doprovázené šedým rostlinným ornamentem. Na horním okraji rámečku spočívá zelený volutovitý nástavec uprostřed s kupolí opatřenou římsou. Podobný nástavec je připevněn i pod spodním okrajem rámečku, ale kupole i s římsou je zlatá. Znak je umístěn v šedé kartuši s purpurovým pozadím, jejíž hrany jsou zlaté. Nahoře je kartuš završena výběžkem se dvěma od sebe se zavíjejícími volutami, na kterém je bronzový maskaron v podobě lví hlavy. Po stranách je na kartuši po jednom nahoře i dole zavinutém zlatém štítku s lvím maskaronem. Z tlamy maskaronu splývá feston vytvořený ze zlaté látky, zeleného listí a červeno - zlatého a modrého ovoce. Konce látky festonu, jež splývají na druhé straně tlam jsou červeno - zlato červené. Dole mizí feston za modrým štítkem se zlatým lvím maskaronem. Celá kartuš je pověšena na olivově zelený pomník, z kterého je viditelná jen spodní část, u základu opatřená dvěma esovitě prohnutými dvojitými volutami se zlatými zahloubeními. Na štítcích po stranách kartuše stojí po jednom zlatovlasém andělu ovinutém červenou šerpou a držícím v obou rukou zlatou palmovou ratolest. Anděl vpravo má červeno - zlato - bílá křídla, anděl vlevo má křídla modro - bílo - zlatá. Pozadí miniatury je temně fialové. 1) V miniatuře je brnění a přílba malováno spíše jako železné. - 2) V miniatuře je meč celý železný. - 3) V miniatuře je kladivo železné, spodní polovinu násady má dřevěnou. - 4) V miniatuře má kladivo dřevěnou část násady zlatě obalenou. Na rozdíl od popisu, obrněnec v klenotu v miniatuře nemá ruku zapřenou v bok, ale drží jí záštitu meče.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 2.5.1604
datum vydání
2. květen 1604
lokalita/místo vzniku
Německo, Mnichov
rozměry/velikost
Výška: 70,9 cm, Šířka: 44,9 - 12,3 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
inventární číslo
(B) 597

podobné předměty