Jazyky

Aktuality a Trivia

Československo

Připomínáme si 101. výročí vzniku samostatného Československého státu. Toto datum je vzpomínkou na den, kdy v Ženevě delegace Národního výboru československého vedená Karlem Kramářem, zahájila jednání o podobě republiky. Politické události které se napříč 20. stoletím odehrávali byly pro samostatnou republiku nelehké. Povaha novonalezené československé identity měnila osudy lidí, někdy s vírou v budoucnost a někdy tragicky. Loňský společný projekt Národního muzea a Slovenského národného múzea s názvem „Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava“ nabízí nahlédnutí na to, jak se historické události vyvíjeli na časové ose, a na některé vybrané exponáty.

Nobelova cena za literaturu

Letos 10. října byla vyhlášena již 118. Nobelova cena za literaturu, kterou získal německý spisovatel Peter Handke. Zároveň je to 35 let, co byla cena udělena českému básníkovi, překladateli a spisovateli Jaroslavu Seifertovi. Na eSbírkach si můžete připomenout jeho přínos pro literární svět v nahrávce Rozhovor s Helenou Friedlovou o díle Jaroslava Seiferta po udělení Nobelovy ceny za literaturu, nebo si poslechnout audio verzi jeho výjimečných děl Sonety o Praze a Osm dní.

Knihtisk

Při dataci první knihy tištěné knihtiskem, jenž vynalezl Johanes Gutenberg v polovině 15. století, se zdroje různí. Ovšem za nejvýznamnější Gutenbergův tisk je pokládána tzv. 42řádková latinská bible. Ve sbírce Vzpomínky na knihtisk Národního muzea se můžete seznámit s předměty jako jsou šídlo, sazebnice, nebo štoček, které spolu s dalšími artefakty sloužily k mechanické reprodukci. Na eSbírkách můžete také virtuálně nahlédnout do českého nejrozšířenějšího vydání Bible Melantrichovy ze 16. století. Vynález knihtisku poprvé umožnil mechanickou reprodukci tiskovin ve velkých nákladech, čímž zásadně změnil povahu světa informací pro lidstvo. 

 

Jan Evangelista Purkyně

Před 182 lety významný český vědec a polyhistor Jan Evangelista Purkyně poprvé formuloval svou buněčnou teorii stavby těl živočichů. Tímto významným objevem přispěl k založení a studiu vědecké disciplíny cytologie. Na ilustracích Zdeňka Buriana, z edice Věda a mládež, jsou zachyceny scény z jeho života a práce. Například jak přemýšlí u Plösslova drobnohledu, nebo předvádí svůj další výjimečný objev - kinesiskop. Tento předmět sloužil k animaci pohybových fází a dnes je zastoupen ve sbírkách Národního technického muzea. Vynález si můžete prohlédnout i na fotografii v našch eSbírkách.  

další

eSbírky – kulturní dědictví on-line

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.

Partneři projektu