Jazyky

Aktuality a Trivia

eSbírky byly jedním z hlavních témat semináře "Národní agregátor ve světě eCulture", který se konal 14. 7. v Knihovně Akademie věd. Nemohli jste se zúčastnit? Zveřejnili jsme na stránkách eMuzea krátkou zprávu a prezentace řečníků. Podívejte se zde.

6. 7. 2015 uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Národní muzeum v rámci tohoto výročí připravilo výstavu s názvem Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415 - 2015). Malou ukázku můžete před její návštěvou zhlédnout zde.

Jen do 8. 6. máte možnost zhlédnout v nové budově Národního muzea sborník Antithesis Christi et Antichristi, známý též jako Jenský kodex. Pokud už to dnes nestihnete, zhlédněte jej aspoň zde, v elektronické podobě.

Už víte, jak budete s rodinou trávit dětský den? Navštivte třeba Lapidárium Národního muzea nebo vyražte za zvířátky na výstavu Archa Noemova!

další

Výstavy

eSbírky – kulturní dědictví on-line

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010 a za 4 roky své existence nashromáždil téměř 50 000 digita­lizovaných předmětů ze sbírek 47 českých muzejních institucí. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství. více…

Partneři projektu