Jazyky

Aktuality a Trivia

Vizuální odpor ulice vůči okupaci 1968

Okupace Československa a invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území, v srpnu 1968, po sobě zanechaly ve společnosti kromě vzpomínek a fotografií ulic okupovaných armádou s tanky také pachuť po napětí, polarizaci společnosti, strachu a vzdoru. Na záznamu Rádia Svobodná Evropa si můžete poslechnut nesouhlas a obavy z vyhrocené politické situace, které lidé vyjadřovali na Václavském náměstí. Atmosféru v ulicích mapují letáky, plakáty, karikatury, básně a výzvy spoluobčanům, zachované v dokumentační sbírce Černá kniha. Plakáty vyjadřující hesla jako Probuďte se! a Za Svobodu!, letáky varující před zatýkáním a nesouhlasné novinové titulky, zobrazují vizuální odpor ulice jako důležité poselství bránit právo na svobodu.

Vyhlazení Lidic

Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny nacistickými okupanty a druhý den byla vyvražděna značná část jejich obyvatel. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. Ilustrace Petra Dillingera Plačící žena, hořící Lidice symbolizuje zoufalství a krutost chladnokrevné pomsty. Fotografie K. H. Franka před lidovým soudem v Praze umožňuje podívat se do tváře člověka, který zodpovídal za útlak československého národa v období okupace a podílel se na vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Za své válečné zločiny byl oběšen na dvoře Pankrácké věznice před zraky 5000 diváků. 

 

Den vítězství nad fašizmem

8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa. Tento den se v Evropě slaví jako konec druhé světové války. Na našem území je tento svátek spjat s osvobozením Československa a vzpomínkou na ty, kteří ztratili svůj život. Nahlédněte do sbírky Slezského zemského muzea Památník II. světové války. Najdete tam předměty jako Portrét kapitána Rudé armády Ilju Jemeljanoviče Jakimova, který padl dva dny před osvobozením v Ostravě, nebo letecký kožíšek příslušníka čs.leteckých jednotek ve Francii a Velké Británii Karla Mrázka. Prohlédněte si zachovalé dobové fotografie, dopisy, telegramy, dekrety, jízdenky na vlak, průkazy totožnosti a další materiály, které jsou němým svědectvím pohnuté doby.

První máj

První máj. Svátek práce a pohanských oslav jarního probuzení se pojí nejen s nostalgickým vzpomínáním na prvomájové oslavy,ale také se symbolikou romantizmu v umění a literatuře. Co vše představuje květnové jarní obrození v panoramatu ilustrací a fotografií Esbírek? Svátek práce vznikl na počest vypuknutí stávky chicagských dělníků v Haymarket. Oslavy prvního máje v socialistickém režimu byly typické okázalou propagandou. Průvody městy a tribunální shromáždění politiků provázely alegorické vozy, mávátka, transparenty, pugety šeříků. Fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea zobrazuje žáky zdobící auto do prvomájového průvodu, na kterém nechybí portréty čelních představitelů strany, transparenty a květy. Současné podoby tohto svátku však odkazují pouze k zachovávání lidových tradic. Předvečer prvního máje je spojený s filipojakubskou nocí, kdy se pálí čarodějnice. Tenhle rituál souvisí s vírou v odstranění zlých sil a vítáním nových vitálních energií jara. Strana zelených krátce po pádu socialistického režimu iniciovala "pálení čarodějnic a zbytků po starém režimu". Plakát na tuto akci se nachází ve sbírce Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a jeho poselství je pro jasnost textu a minimální zdobnost zřejmé. Podoby jara naopak vzkvétají v knižní kultuře a literatuře. Pro období romantizmu a symboliky milostného vzplanutí je významným dílem lyrickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy. Knižní obálka z Uměleckoprůmyslového musea v Praze pochází z období secese. Ve 20. století se setkáváme s poetickými motivy jara, rostlin, křehkosti a subtilnosti mládí v kolekci prací grafičky, ilustrátorky a malířky Ludmily Jiřincové. Sbírka obsahuje množství ilustračních souborů ke knihám ze 70. a 80. let, jako Pohádka máje, Sladká beznaděj, nebo Jaro, sbohem.  

další

eSbírky – kulturní dědictví on-line

eSbirky.cz je prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu. Systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea v roce 2010. eSbírky jsou napojeny na portál Europeana, kam pravidelně přispívá výběrem z českého kulturního bohatství.

Partneři projektu