Jazyky

Černofigurová olpé s postavou Dionýsa

popis

Ukázka pozdně archaického stylu ve výrobě keramiky v Attice, vznikla kolem r. 500 př. Kr. patrně přímo v athénské dílně. Technika ryté kresby do černého listrového podkladu zachycuje zřetelně fyziognomii a zdobnou draperii pláště. Bůh Dionýsos je zobrazen na konvici – olpé, z níž se rozlévalo, případně pilo víno. Kráčí mezi ratolestmi, hlavu s mohutným plnovousem a věncem má obrácenou nazad, v levici drží ryton na pití vína.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Sbírka klasické archeologie
typ sbírky
Archeologické sbírky
lokalita/místo vzniku
Řecko
materiál
Hlína, pálená hlína
inventární číslo
H10-1740

podobné předměty