Jazyky

Správcům sbírek

Základní pravidla při nahrávání předmětů na portál eSbírky

Pro zahájení prezentace na portálu eSbírky je nezbytné nahrání digitalizátů (digitálních objektů) a popisních dat (metadat) k digitalizovaným sbírkovým předmětům do administračního systému. Importovat tyto záznamy je možné několika způsoby:
 
- vkládáním dat po jednotlivých záznamech,
- hromadným importem dat prostřednictvím CSV souboru,
- poskytnutím dat prostřednictvím OAI - PMH protokolu (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting).

Nejčastěji využívaným způsobem nahrávání sbírkových předmětů do administračního systému eSbírky je hromadný import záznamů prostřednictvím souboru CSV.

Tabulka k importu je ke stažení zde.
Popisná data se do jednotlivých polí vyplňují ke každému předmětu zvlášť.
Kategorie polí se dělí na povinné a nepovinné, přičemž povinná metadata náležící k prezentovaným sbírkovým předmětům jsou v importní tabulce vyznačené žlutou barvou.
Do některých kategorií, např. “materiál (slovník)” je nutné uvádět hodnoty, které se nacházejí ve společném slovníku, který je ke stažení zde.
Pro lepší orientaci můžete využít Tabulku k importu s popisky, která je ke stažení zde a nebo nahlédnout na vysvětlivky k jednotlivým polím v importní tabulce zde.
S dalšími způsoby importu dat Vás v případě zájmu obeznámí pověřené osoby Národního muzea.

Doporučené formáty digitálních objektů ke sbírkovým předmětům jsou:

Fotografie – min. objem 100 kB, max. 600 kB, formát JPEG
Zvukový dokument – min. objem 10 000 kB, max. 15 000 kB, formát MP3
Video – min. objem 10 000 kB, max. 15 000 kB, formát flv
3D modely – formát obj, 3D pdf

Podrobný postup nahrávání sbírkových předmětů do administračního systému, jejich publikace na portál eSbírky a také další náležitosti práce se systémem popisuje manuál, který získáte po absolvování školení.