Jazyky

Vitraj s výjevem upálení mistra Jana Husa a osmi šlechtickými erby

popis

Vitraj, do jejíhož centra byla vsazena obdélná destička s výjevem Upálení Mistra Jana Husa, patří v kontextu českých sbírek k ojedinělým předmětům. Hus stojí spoután na hořící hranici, obestoupen zástupy žoldnéřů s halapartnami a kopími. Dataci vitráže v dnešní podobě lze klást nejdříve do první poloviny 18. století, kdy se začíná uplatňovat výroba skla litím. Autor vitráže vybral osm vyobrazení erbů účastníků kostnického koncilu. V horní části je opatřil nápisy a vsadil je po stranách centrální desky do kompozice kříže. Z přípisů i zařazení erbů v kapitolách kroniky je zjevné, že se jedná o erby patrně nobilitovaných měšťanů s přídomky, které odkazují na jejich anglický, francouzský nebo portugalský původ. Roku 1898 Květoslav Breuer, český inženýr žijící ve švýcarském Bexu, vitraj daroval jménem paní Rosy Breuerové Muzeu Království českého.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Historická sbírka
typ sbírky
Sklo
datace
17. století, 2.polovina 17.stol. - 1. polovina 18. stol.
lokalita/místo vzniku
Evropa, Střední Evropa
rozměry/velikost
Výška 39,7 cm, šířka 32,1 cm
materiál
Sklo, Sklo, olovo, mosaz
technika
Kombinovaná technika, Čiré a rubínem přejímané sklo, malované švarclotem, spojované olověnými pásky
původ
Dar Květoslava Breuera z roku 1898
inventární číslo
H2-3.328
Související virtuální výstavy
Husovské unikáty

podobné předměty