Jazyky

Nařízení apelačního soudu 1791

popis

V osvícenské době krátké vlády císaře Leopolda II. se velmi dbalo na řádné úřadovaní: 22. července 1791 vydal apelační soud v království Českém nařízení, kterým stanoví postup vyřizování úředních zpráv - na vnější straně spisu nebo zprávy je nutné stručně vyznačit obsah a vyřízení věci. 26. července 1791 vydal nařízení, že ti, kteří se vlastní vinou zadlužili, nejsou způsobilí zastávat úřady, volit a být voleni. 28. července 1791 pak apelační soud vydává poučení, jak postupovat při žádosti o dětský důchod.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Sbírka patentů - E
typ sbírky
Archiválie
datace
18. století, 1791
lokalita/místo vzniku
Bez určení
materiál
Papír
technika
Tisk
inventární číslo
ANM, Sbírka patentů E, 1791

podobné předměty