Jazyky

Codex Resenbergicus

popis

Ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea je uložen i tlustý svazek v polokožené vazbě s nápisem CODEX ROSENBERGICVS na hřbetě (sign. 278). Obsahuje přepisy listin týkajících se záležitostí pánů z Rožmberka z let 1283-1559. Na vyobrazeném foliu 33r začíná text české listiny Petra z Rožmberka ze 17. října 1504 o vedení vody přes grunt mlýna zvaného Harpule do rybníka rožmberského kancléře Václava z Rovného.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Sbírka rukopisů
typ sbírky
Archiválie
datace
13. století, 1283-1559
lokalita/místo vzniku
Jihočeský kraj, Jižní Čechy
materiál
Papír
technika
Rukopis
inventární číslo
ANM, Sbírka rukopisů, sign 278, fol. 32v - 33r.

podobné předměty