Jazyky

Šiviti

popis

V záhlaví vystřihovánky čteme verš Žalmu 16, 8: „Hospodina stále před sebe si stavím (hebr. šiviti)“. Připomíná člověku všudypřítomnost Boží i to, že má v každém svém konání pamatovat na Boha a jeho přikázání. Šiviti napomáhá koncentraci myšlenek při modlitbě, symbol sedmiramenného svícnu z vybavení jeruzalémského Chrámu s vepsaným Žalmem 67 mu navíc propůjčuje ochrannou moc.

instituce / organizační jednotka
Židovské muzeum v Praze
podsbírka
Sbírka rukopisů a vzácných tisků
typ sbírky
Knihy, periodika a tiskoviny
datace
18. století
jazyk dokumentu
Hebrejský
lokalita/místo vzniku
Česká republika, Čechy nebo Morava
rozměry/velikost
120 x 110 mm
materiál
Pergamen, Pergamen, vodové barvy, inkoust   
technika
Rukopis, kolorovaný rukopis na pergamenu, vyřezávání
odkazy na publikace
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventární číslo
108.672

podobné předměty