Jazyky

Chanukový svícen

popis

Židovští výrobci dokázali poměrně rychle reagovat na soudobou společenskou a politickou situaci. Tento chanukový svícen ukazuje pronikání aktuálních politických prvků do obvykle konzervativní výzdoby rituálních předmětů. Stylizované poprsí císaře Josefa II. dokládá, jak pozitivně byla židovskými komunitami vnímána role tohoto panovníka, a jaký ohlas vzbudily jeho dekrety zrovnoprávňující židovské obyvatele.

instituce / organizační jednotka
Židovské muzeum v Praze
podsbírka
Sbírka kovů
typ sbírky
Kovy
datace
18. století, Konec 18. století
lokalita/místo vzniku
Česká republika, Čechy
rozměry/velikost
160 x 280 mm
materiál
Mosaz
technika
Kovolitectví, Lití
odkazy na publikace
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventární číslo
000.787

podobné předměty