Jazyky

Pohár pro kiduš

popis

Noha poháru nese krátký a neúplný hebrejský nápis, který se podařilo s podporou pramenů rekonstruovat teprve nedávno: „Pohár pro kiduš (rituální přípitek) patřící Pražskému Maharalovi". Akronymem „Maharal" je označován legendární rabín Jehuda Löw ben Becalel. Nápis je pozdější, podařilo se však dohledat, že pohár byl uchováván v rodině vzdálených Maharalových potomků, je proto velmi pravděpodobné, že byl skutečně vlastnictvím Jehudy Löwa ben Becalel. Stáří poháru tomu odpovídá a četné opravy silně poškozeného poháru svědčí o tom, že nesloužil původnímu účelu a byl uchováván jako památka.

instituce / organizační jednotka
Židovské muzeum v Praze
podsbírka
Sbírka kovů
typ sbírky
Kovy
datace
17. století, Přelom 16/17. století
jazyk dokumentu
Hebrejský
lokalita/místo vzniku
Evropa, Střední Evropa
rozměry/velikost
176 x 81 mm
materiál
Stříbro
technika
Zlacení, Zlacení, tepání, cizelování, lití
odkazy na publikace
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
inventární číslo
003.939

podobné předměty