Jazyky

Klanění tří králů

popis

Malba s tématem Klanění tří králů pochází z trauttmasdorffského majetku na zámku v Horšovském Týně. Ústřední skupina výjevu je umístěna bezprostředně do prvního plánu a zabírá celou spodní polovinu obrazové plochy. Horní část je rozdělena na architektonickou kulisu vpravo a krajinnou stafáž s průvodem vlevo. Na čelní stěně pilíře je na černém pozadí obtížně čitelný nápis „T (!) G * M * S * H / Dietrich vonn Trautmanstorff / züm Freienturen (!) etc. Her zu / Castelaltt etc.“ a pod ním na tmavě zeleném pozadí namalován trauttmansdorffský erb v podobě, který rod užíval od roku 1563. Pod erbem je na pilíři letopočet M D. L XXII. (1572). Podle restaurátorského průzkumu Olgy Jeřábkové je smaragdově zelené pozadí erbu naneseno přímo na podklad malby, erb tudíž vznikl současně se samotnou malbou. Toto zjištění umožňuje identifikovat jako donátora malby Wolfganga Dietricha z Trauttmansdorffu na Leiben a Weitenegg (1541–2. 7. 1594), člena rakouské davidovské rodové linie, jehož jediné dítě dcera Anna Jana Marie se přivdala do rodiny z Althanu. Wolfgang Dietrich byl dolnorakouským zemským podmaršálem a od roku 1592 říšským dvorním radou. Donátorovým bratrem byl Jan Bedřich (cca 1540–1614), přímý předek všech v Čechách usazených členů rodu. Z výtvarného hlediska obraz zaujme tím, že se v něm střetávají dva zcela odlišné přístupy – italskou renesanční malbou ovlivněné postavy Svaté rodiny s monumentální architekturou v pozadí na jedné straně a figury Tří králů s členitou krajinou typu „weltlandschaft“, čerpající z umění nizozemských mistrů raného 16. století na straně druhé. Obraz nejspíše namaloval vagantní flámský malíř působící přímo v dolnorakouském nebo šířeji středoevropském regionu.

instituce / organizační jednotka
Státní hrad a zámek Horšovský Týn
podsbírka
Mobiliární fond Horšovský Týn
typ sbírky
Malířství, kresba a grafika
autor předmětu
Anonym
datace
16. století, 1572
lokalita/místo vzniku
Evropa, jižní Nizozemí
rozměry/velikost
výška 97 cm, šířka 115,5 cm
materiál
Plátno
technika
Olejomalba
původ
Horšovský Týn
odkazy na publikace
Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/2 Od gotiky k manýrismu, ed. Šárka Radostová, Praha 2018, katalogové heslo č. 39, str. 267-272 (Filip Srovnal a Josef Hájek).
inventární číslo
HT00244a

následující předměty