Jazyky

Hodiny stolní bicí půlové

popis

Hodiny stolní bicí půlové. Stroj – vratný kotvový krok Clementův, popudná vidlice, kyvadlo s drátěnou tyčí, imitací je zavěšeno na vláknovém závěsu a umístěno za strojem. Regulace zkracováním závěsného vlákna – čtyřhranem od číselníku, kruhové mosazné základny O 80 mm spojené čtyřmi rozpěrnými sloupky, kovová ložiska s olejovými miskami. Opakovací bicí mechanismus s početníkem, odbíjení do kovového zvonku za strojem. Číselník – bílý konvexní smaltovaný 1 – 12, 5 - 60 s minutovou stupnicí. Mosazné ručky. Mosazný rámeček s konvexním sklem. Schránka – dřevěná. Nízký stupněný kruhový sokl nese válcový podstavec s profilovanou římsou v horní části. Na obvodu soklu je umístěno osm krátkých dřevěných sloupků (1 chybí - stav v r. 2009). Sloupky byly původně spojeny obvodovým věncem nebo spíše řetízky. Válcová plocha podstavce je zdobena malbou (několik sedících postav se dvěma psy v přírodní scenérii). Na kruhové horní ploše podstavce jsou umístěny čtyři subtilní zoomorfní nožky s kozlími hlavami, které nesou vlastní válcové pouzdro hodinového stroje. Horní část pouzdra je zdobena dřevěnou plastikou s námětem myslivecké kořisti (kančí hlava, ulovení ptáci). Horní plochy soklu a válcového podstavce, pouzdro stroje s nožkami a plastikou jsou opatřeny nátěrem zlatou barvou.

instituce / organizační jednotka
Státní zámek Kozel
podsbírka
Mobiliární fond Kozel
typ sbírky
Hodiny
autor předmětu
Neznačeno
datace
18. století, konec
lokalita/místo vzniku
Evropa, Rakousko
rozměry/velikost
výška 43 cm, průměr 17 cm
materiál
Smalt, dřevo, sklo, ocel
technika
Malba, hodinářské práce, zlacení
původ
Kmenový mobiliář SZ Kozel
odkazy na publikace
KYNČL, Radko. Odborný katalog pro druhovou skupinu "Hodiny" ve fondech státních památkových objektů ve správě NPÚ ÚOP v Plzni. Národní technické muzeum, Praha, 2009.
inventární číslo
KZ02552

podobné předměty