Jazyky

Povýšení Jana Karla Příchovského z Příchovic za jeho vojenské služby

popis

1. prosince uplynulo 440 let ode dne, kdy se na tvrzi v Čestíně narodil český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (*1. 12. 1572). Z učebnic dějepisu je známý především jako pasivní účastník druhé pražské defenestrace - 23. května 1618 byl vyhozen z okna české dvorské kanceláře na Pražském hradě. Jako stoupenec Habsburků nastoupil rychlý kariérní postup - roku 1621 získal titul říšského hraběte, od 1622 tajný rada, 1623 nejvyšší komorník, 1628 nejvyšší kancléř Českého království. Jako nejvyšší kancléř je společně s Ferdinandem III. podepsán na listině vydané 20. prosince 1651 ve Vídni, kterou císař povyšuje Jana Karla Příchovského z Příchovic za jeho vojenské služby prokázané v době 30leté války do starého panského stavu království Českého a polepšuje mu znak. Je to zřejmě jeden z posledních Slavatových úředních podpisů, protože 19. ledna 1652 ve Vídni zemřel.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Sbírka pergamenových listin - A, B
typ sbírky
Archiválie
alternativní název
Podpis Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka
datace
17. století, 20.12.1651
jazyk dokumentu
Němčina
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
materiál
Pergamen
technika
Tisk
inventární číslo
Archiv NM, Sbírka pergamenů B, sign. Perg-B87

podobné předměty