Jazyky

Svatý Václav ve vestibulu

popis

Na dnešním vzhledu interiérů muzejní budovy mají nezanedbatelný podíl také další díla, která s původní dobou její realizace přímo nesouvisejí - ať už vznikla dříve nebo později. V ochozech vestibulu a na podestě hlavního schodiště se návštěvník setká především s osmi nadživotními bronzovými sochami českých historických a mytických postav. Jednou z nich je i socha sv. Václava. Tyto sochy pocházejí z odkazu velkostatkáře Antonína Veitha (1793 - 1853), mecenáše českých vzdělanců a umělců, jako pozůstatek jeho romantického projektu na zřízení Slavína české historie v Tupadlech u Liběchova. Velkorysý záměr zůstal z různých důvodů nedokončen.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Budovy historického muzea
fond
Architektura a výzdoba Historické budovy
skupina
Interiér budovy
podskupina 1
Plastická výzdoba interiéru
typ sbírky
Sochařství
autor předmětu
Ludwig von Schwanthaler (1802 - 1848)
datace
19. století, 1867
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
materiál
Bronz
technika
Kovolitectví
odkazy na publikace
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001. SRŠEŇ, Lubomír. Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Průvodce. Praha: Národní muzeum 1999.
inventární číslo
HB-59

podobné předměty