Jazyky

Kašpar hrabě Šternberk - socha v Pantheonu

popis

Hlavní obsah monumentálního Pantheonu tvoří velký soubor podobizen zasloužilých vědců, literátů, hudebníků, výtvarných umělců a architektů. Původní návrh byl předmětem mnohých diskusí a výsledná podoba podléhala úpravám, vyjímání a doplňování podle proměnlivých hledisek, jež přinášely historické výkyvy zdejších politických poměrů. Ze zbylých velkých portrétních soch patří do původního souboru spolu se sochou Františka Palackého a Jana Amose Komenského také figura zakladatele muzea hraběte Kašpara Sternberka od Josefa Kvasničky. Muzeum Království českého v Praze bylo založeno z iniciativy české šlechty 15. dubna 1818 jako soukromá společnost nazvaná Vlastenecké muzeum v Čechách, která si kladla za cíl prohlubovat vědecké poznání v zemích Koruny české. Mezi jeho zakladatele patřil také hrabě Kašpar ze Šternberka, který daroval vzniklému muzeu svoji knihovnu a veškeré své drahocenné přírodovědné sbírky.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Budovy historického muzea
fond
Architektura a výzdoba Historické budovy
skupina
Interiér budovy
podskupina 1
Plastická výzdoba interiéru
typ sbírky
Sochařství
autor předmětu
Josef Kvasnička (1868 - 1932)
datace
19. století, 1900
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
materiál
Bronz
technika
Kovolitectví
odkazy na publikace
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001. SRŠEŇ, Lubomír. Architektura, výzdoba a původní vybavení hlavní budovy Národního muzea v Praze. Průvodce. Praha: Národní muzeum 1999.
inventární číslo
HB-54

následující předměty