Jazyky

Vítězný soutěžní návrh na podobu Národního muzea s označením PRO PATRIA

popis

Celkový perspektivní pohled. 15. listopadu 1883 vypsal zemský výbor Království českého anonymní architektonickou soutěž na projekt budovy muzea. Ve stanovené lhůtě obdržel zemský výbor celkem 27 návrhů. Porota udělila první cenu návrhu zaslanému pod heslem "PRO PATRIA" ("Za vlast"), který vypracoval profesor České vysoké školy technické v Praze architekt Josef Schulz. Protože se zemský výbor zcela ztotožnil s výrokem poroty o vítězi této architektonické soutěže na budovu muzea, uzavřel s profesorem Josefem Schulzem smlouvu na zhotovení stavebních plánů a na dohled při stavbě muzea. Návrh se zachoval v oddělení stavitelství a architektury Národního technického muzea v Praze.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Budovy historického muzea
fond
Architektura a výzdoba Historické budovy
typ sbírky
Malířství, kresba a grafika
autor předmětu
Josef Schulz (1840 - 1917)
datace
19. století, 1885 až 1890
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
materiál
Jiné
technika
Nezařazeno
odkazy na publikace
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001
inventární číslo
HB-44
předchozí předmět další předmět

podobné předměty