Jazyky

Listina o věnu

popis

Zdislav z Tomic prohlašuje, že přijal od Heřmana z Kunžaku 100 kop grošů jako věno své manželky Kunky, a slibuje, že je nebude požadovat znovu. Zajištění věna bylo pro nevěstu ve středověku velmi důležité zejména pro případ jejího ovdovění – pergamenovou listinu potvrzují svými pečetěmi ženich-vydavatel a šest svědků.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Sbírka pergamenových listin - A, B
typ sbírky
Archiválie
datace
14. století
lokalita/místo vzniku
Česká republika, České země
materiál
Pergamen
technika
Tuš
inventární číslo
ANM, Sbírka pergamenů A154, inv. č. 1

podobné předměty