Jazyky

Barokní kartuš s poštovním motivem

popis

Dřevěná barokní kartuš se silně vystupující reliéfní polychromovanou řezbou, která svým vzhledem i námětem připomíná votivní obraz či část votivního oltáře. Pochází z pozůstalosti třetího ředitele Poštovního muzea Aloise Lustiga (ředitelem 1933-45), v jehož rodině byl vzácný předmět po generace uchováván. Ústřední postavu kartuše tvoří Panna Maria Immaculata (Neposkvrněná) s gloriolou hvězd kolem hlavy, která stojí na zeměkouli s ovinutým hadem. Zatímco po její pravé ruce je umístěn znak Království českého (český lev v červeném štítu s královskou korunou) a pod ním písmeno B (Bohemia), po levé ruce je znak rakouských zemí (bílé vodorovné břevno v červeném štítu s korunou) a pod ním písmeno A (Austria). Ikonograficky je zmenšení postav jezdců ve srovnání s postavou Panny Marie Neposkvrněného početí vyjádřením jejich malosti (nicoty) a podřízení vůli Boží, kterou zde Marie v této podobě zastupuje. Po obou stranách zeměkoule s hadem jsou špatně čitelné iniciály: P v levé části, což ve vztahu k Panně Marii může znamenat Purissima (nejčistší), Pulchra (krásná, ušlechtilá) apod., po pravé straně je iniciála JH (?) nebo jen H. Ve spodní části se nachází tři jezdci na koních: první dva jsou umístěni pod znakem Království českého, třetí (v červeném kabátci, třírohém klobouku a s poštovním rohem) pod znakem rakouských zemí. Jde o postilióna doprovázejícího dva cestující, což byla od konce 16. stol. do počátku 19. stol. běžná poštovní služba poskytovaná movitějším cestujícím za úplatu. Úplně dole je umístěn z větší části nečitelný německý nápis, z něhož lze bezpečně určit pouze dataci 20. února 1741. Text se pravděpodobně vztahuje ke skutečné události, která se mohla přihodit objednavateli tohoto díla v uvedený den a on ji poté nechal ztvárnit v podobě kartuše jako poděkování za záchranu či ochranu v těžké situaci. Objednavatelem snad mohl být nějaký poštmistr či bohatý cestující z Čech (vyobrazení znaku Království českého), protože výjev je poštovní a jedině poštmistr či jiná movitá osoba mohla mít finanční prostředky na zaplacení nepochybně náročného a nákladného uměleckého díla. Časově je možno tento předmět dobré řezbářské úrovně zařadit do období konce 1. pol. 18. stol., díky postiliónské uniformě.

instituce / organizační jednotka
Poštovní muzeum
podsbírka
Poštovní štíty
typ sbírky
Sochařství
datace
18. století, 2. polovina 18. století
lokalita/místo vzniku
Česká republika, Čechy
rozměry/velikost
výška 90 x šířka 81 cm
materiál
Dřevo
technika
Nezařazeno
autor fotografie/média
Jan Kramář
autorská práva
Česká pošta s. p.
inventární číslo
ST 143

následující předměty