Jazyky

Zachariáš z Hradce z dvojice protějškových podobizen manželů z Hradce

popis

Vzácnou památkou na období kulturního a hospodářského rozkvětu telčského panství ve druhé polovině 16. století je dvojice celofigurálních portrétů Zachariáše z Hradce (1527/1528–1589) a jeho první ženy Kateřiny Hradecké z Valdštejna (?–1571). Jako mladý správce telčského panství (od 1550) se Zachariáš zúčastnil italské výpravy představitelů aristokracie habsburských zemí, jejímž cílem bylo přivítat ze Španělska se vracejícího nového českého krále Maxmiliána II. Rozsáhlá renesanční přestavba telčského zámku dokládá významný vliv této události na kulturní rozhled mladého šlechtice. Italský ráz mají rovněž obě podobizny. Protějškové obrazy jsou vzájemně provázány společným, perspektivně jen mírně posunutým interiérem s mramorovou podlahou, soklem s římsou a patkou sloupu, cípem červené či zelené draperie se zlatým lemem a tmavě šedozelenou stěnou v pozadí. Vladař Je oděn do luxusního šatu černé barvy. Přes bílou košili s děleným okružím a plisovanými manžetami má Zachariáš oblečen černý kabátec sepnutý šestihrannými stříbrozlatými knoflíky, vysunutá noha odhaluje bílé spodky, bohatě vyšívané bílé balónové poctivice a béžové punčochy („štrymfy“), jež slouží zároveň jako obuv. Svrchním oděvem je dlouhý černý plášť a černý baret. Na stole se nacházejí důležité atributy, jež odkazují na bohatství, vzdělanost a vytříbený vkus portrétovaného: stolní hodiny monstrancového typu, dvouetážová šperkovnice s reliéfní figurální výzdobou a list papíru. Monogramista BI (či BH) jenž je autorem telčských obrazů prokazuje znalost italskou komponentou obohaceného habsburského portrétu. Jeho podobizny působí více tělesným dojmem, držení těla je přesvědčivější, výraz tváře živější. Pro italský původ či školení autora svědčí vedle poměrně neobvyklé kompozice sedícího Zachariáše také sádrový podklad zjištěný na protějškovém portrétu. V 50. až 70. letech 16. století se mezi Vídní a Prahou coby dvorní umělec Ferdinanda II. pohyboval Francesco Terzio (1523–1591), původem z Bergama. Ač jeho ženské portréty nedosahují kvalit Zachariášova protějškového portrétu jeho ženy, v celkovém výtvarném vyznění jsou telčským podobiznám blízké. Zda Monogramista BI patřil do okruhu tohoto bergamského malíře, bude muset ověřit další uměleckohistorický, archivní a technologický výzkum. Podrobné informace v připojeném PDF.

instituce / organizační jednotka
Státní zámek Telč
podsbírka
Mobiliární fond Telč
typ sbírky
Malířství, kresba a grafika
autor předmětu
Monogramista BI či BH
datace
16. století, 1570
lokalita/místo vzniku
Itálie, severní (?)
rozměry/velikost
výška 207 cm, šířka 91 cm
materiál
Plátno, dřevo
technika
Olejomalba
původ
Telč, portrétní galerie pánů z Hradce
odkazy na publikace
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventární číslo
T-01398

podobné předměty