Jazyky

Dělení Růží - Praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví

popis

Skupina tří olejomaleb na plátně nazvaná: „Dělení Růží – Praotec Vítkovců rozděluje erby a rodové dědictví“ je významná jako ojedinělý dokument šlechtické reprezentace a fixace rodové paměti. Obrazy se dochovaly v Telči, avšak kdy a pro koho byly pořízeny, zůstává zatím předmětem hypotéz. Tematicky obrazy kotví v legendě o původu a rozrodu Vítkovců, jejímž iniciátorem byl Oldřich II. z Rožmberka. Legenda sestává ze dvou navzájem propojených částí. V prvé části se vypráví o příchodu praotce Vítka do Čech, fantasií erbovní legendy označeného za člena rodu italských Orsiniů (Rožmberkové legendarizací údajně italského původu rodu posilovali své postavení mezi českým panstvem a snažili se tak přihlásit k nejpřednější evropské elitě). V druhé části legendy rozděluje praotec Vítek rodové dědictví svým pěti synům a zároveň je vybavuje erby různých tinktur s ústřední pětilistou růží. Právě k tomuto motivu se váží jednotlivé obrazy souboru. Obraz inventární číslo T- 1101 zobrazuje ústřední scénu, kdy Vítek z Prčice rozděluje dědictví svým synům. Levou část zalidňuje pětice rozmístěných vojů se štíty a praporci s příslušnou kombinací erbovních znaků. Zcela vlevo stojí čelně zobrazený Vítek z Prčice, starý muž s dlouhým stříbřitým plnovousem provázený manželkou po levici. Bokem za pravým ramenem stojí nejmladší legitimní syn, předek Rožmberků s červenou růží ve stříbrném poli na štítě, jemuž byl přiřčen hrad Rožmberk a Český Krumlov. Právě rožmberský předek stojí Vítkovi nejblíže a jako jediný ze všech bratrů je zobrazen spolu s chotí, jeho rodová priorita je tedy zvýrazněna i latentně paternální funkcí. Nejstaršímu Jindřichovi se zlatou růží v modrém poli Vítek právě potřásá pravicí. Za Jindřichem stojí další dva bratři, nelegitimní Sezima s černou růží na zlatém štítu je zobrazen opodál. Pozadí obrazu a jeho pravou část vyplňuje hrad a město Český Krumlov. Z rozboru možného historického pozadí vzniku maleb a s přihlédnutím k jejich technologickým parametrům vyplývá rámcová datace celého souboru do období kolem r. 1570–1580. Autor zůstává anonymní. Podrobné informace v připojeném PDF.

instituce / organizační jednotka
Státní zámek Telč
podsbírka
Mobiliární fond Telč
typ sbírky
Malířství, kresba a grafika
autor předmětu
anonym
datace
16. století, před rokem 1629 (kolem 1564–1579) (?)
lokalita/místo vzniku
Evropa, Čechy
rozměry/velikost
výška 165 cm, šířka 220 cm
materiál
Plátno, dřevo
technika
Olejomalba
původ
Rožmberská obrazárna
odkazy na publikace
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventární číslo
T-01101

podobné předměty