Jazyky

Votivní deska (?) za člena rodu pánů z Hradce

popis

Reliéf z těžko určitelného kamene, patrně mramoru. Účelem jde pravděpodobně o votivní desku za člena rodu pánů z Hradce datovanou rokem 1593. Dle štítku na zadní straně byl reliéf darován czerninským architektem Humbertem Walcherem, který ho získal z pozůstalosti po svém otci. Reliéf s motivem útěku do Egypta představuje neobvyklou formu díla. Hlavní pole vyplňuje výjev Panny Marie s malým Ježíškem v náručí, která sedí na oslátku a je vedena sv. Josefem do bezpečného egyptského exilu. Vpravo roste strom, k němuž je přistavený přístřešek s padající modlou, na niž upozorňuje zdviženou pravicí pěstoun Páně, kterému kráčí po boku volek. V předním plánu klečí na třístupňovém stupátku modlící se kučeravý chlapec v brnění, s okruží kolem krku a s přilbicí položenou u kolen. Před stupínkem na střední ose reliéfu je jeho erb, doplněný kartuší s manýristicky prořezávaným rámem, která nese zjevně dodatečný nápis poněkud neohrabanými kapitálkami: „Ioachimus Vldaricus Baro a Nova Domo: 15. MDLXXXXIII“. Pod obrazovým polem je pak další, čtyřřádkový nápis velmi pěknými a úhlednými kapitálkami, citující 13. verš druhé kapitoly Matoušova evangelia dle Vulgáty, který v českém ekumenickém překladu zní: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ Na rozdíl od prvního citovaného zápisu je tento text nepochybně původní a vznikl zároveň s hlavní scénou. Naopak datace 1593 představuje možná terminus ante quem pro vytvoření reliéfu. Předlohou výjevu byl mědiryt Johana Sadelera I. Podle Maartena de Vose z r. 1582, doprovázený také shodným biblickým veršem. Autor sleduje předlohu zjednodušeně, navíc doplnil zmíněnou postavu chlapeckého rytíře, která dodává reliéfu jiný význam. Smysl díla není zcela jasný, mohlo by snad jít o votivní tabulku za Jáchyma Oldřicha z Hradce, kterému bylo r. 1593 čtrnáct let. Neohrabanost liter, které uvádějí Jáchymovo jméno, však svádí k domněnce, že s ním byla destička spojená až dodatečně, možná s jistým časovým odstupem. Zůstává však nepochybné, že dílo vzniklo po roce 1582, kdy byla vyryta Sadelerova grafika, a že se pojí s rodem pánů z Hradce, na něž odkazuje erb v předním plánu výjevu. Tvůrce reliéfu zůstává anonymní. Podrobné informace v připojeném PDF.

instituce / organizační jednotka
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
podsbírka
Mobiliární fond Jindřichův Hradec
typ sbírky
Sochařství
autor předmětu
anonym
datace
16. století, 1593 (datace v reliéfu)
lokalita/místo vzniku
Evropa, Čechy
rozměry/velikost
výška 24 cm, šířka 19,5 cm, výška 34 cm (včetně rámu), šířka 30 cm (včetně rámu)
materiál
Mramor, dřevo
technika
Kamenosochařství, leštění
původ
původní provenience neznámá, dar architekta Walchera z roku 1911
odkazy na publikace
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventární číslo
JH01222a

podobné předměty