Jazyky

Sv. Petr ze Zvíkova

popis

Společně s párovou sochou sv. Pavla byla socha sv. Petra adjustována a historicky těsně vázána k oltáři sv. Anny Samotřetí Mistra IP (inv. č. CK14253, publikován na eSbírkách), s kterým také sdílí i tradovaný původ z hradu Zvíkova. I přes absenci jednoznačných atributů jsou obě sochy apoštolů s knihou od počátku určovány jako apoštolové sv. Petr a sv. Pavel. Ikonografie se opírá o tradičně párové zobrazování dvojice a rovněž úchopová gesta rukou obou světců odpovídají držení příslušných atributů – klíče sv. Petrem a meče sv. Pavlem (atributy jsou ztraceny). Vychází i z fyziognomií světců. Sv. Petr je s typickým krátkým pramenem vlasů spadajícím do čela neobvykle zpodobněn jako bezvousý. Naopak sv. Pavel, apoštol vrásčité tváře je zpodobněn tradičně s bohatými kudrnatými vlasy a plnovousem. Dvojici je společná sochařská koncepce variující figuru stojící v kontrapostu na kruhové, mírně vystupující základně. I přes dlouhodobou společnou pouť obou soch není dnes jisté, že byly původně určeny do kompozice svatoanenského oltáře, proto ani autorství soch není zcela jasné. Typika obličejů sice nemá přesvědčivou analogii v díle mistra IP, toto však nevylučuje její vznik v dílenském či případně širším okruhu tvůrců tohoto monogramisty. Podrobné informace v připojeném PDF.

instituce / organizační jednotka
Státní hrad a zámek Český Krumlov
podsbírka
Mobiliární fond Český Krumlov
typ sbírky
Sochařství
autor předmětu
Mistr IP – okruh (?)
datace
16. století, 1520–1525
lokalita/místo vzniku
Evropa, Bavorsko, Pasov
rozměry/velikost
výška 49 cm (celková)
materiál
Dřevo, lipové
technika
Dřevořezba
původ
podle tradice pochází z hradu Zvíkova, v 19. století sochy tvořily volnou součást oltáře sv. Anny v kapli zámku Červený Dvůr nedaleko Českého Krumlova
odkazy na publikace
Ad unicum: umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/1, Od gotiky k manýrismu, Šárka Radostová (ed.), Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek (co-eds.). Praha 2017
inventární číslo
CK14255

následující předměty