Jazyky

Madona s dítětem

popis

Unikátní dřevořezby sošky Madony s dítětem. Torzo sošky má doposud nevyjasněný původ. Do sbírek Národního Muzea se soška dostala jako konfiskát po německém občanu, Jaroslavu Nachtmanovi, v roce 1945. Spolu s tímto artefaktem byl konfiskován celý soubor předmětů německé středověké provenience. V tomto kontextu byla soška zařazena do prostředí Dolního Porýní, výtvarně pak čerpající motivy z raně gotické francouzské katedrální skulptury. Objevili se dokonce i pokusy umístit sošku do kontextu domácí klášterní tvorby, zatím však nebyly tyto interpretace odbornou diskusí akceptovány. Na francouzské předlohy katedrálních skulptur je poukazováno především v souvislosti s podobností s jednou z kamenných soch Panny Marie v katedrále v Remeši z doby kolem poloviny 13. století. Ta byla prototypem sošky tohoto typu a její nápodoby jsou známy na mnoha místech ve Francii i mimo ni. Samotná dřevořezba se do muzejních sbírek dostala v chatrném stavu, s olejovou polychromií z 19. století. Madoně chybí jedno předloktí a korunka, Ježíškovi pak levá ruka. V zádech sošky je pravoúhlý otvor, který patrně sloužil jako úložiště relikvií.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Historická sbírka
fond
Plastiky
typ sbírky
Náboženství, církev, kult
datace
13. století, Kolem roku 1300
lokalita/místo vzniku
Evropa, Střední Evropa
rozměry/velikost
Výška: 54 cm. šířka: 17,5 cm, tloušťka: 14 cm
materiál
Dřevo, Nepolychromované dřevo
technika
Dřevořezba
inventární číslo
H2-32171
Související virtuální výstavy
Když císař umírá

následující předměty