Jazyky

Císař František I. povyšuje rozhodnutím z 1. června 1826 brněnského kanovníka Franze Zelinku do rytířského stavu, uděluje mu predikát Ritter von a erb

popis

Znak: popis na fol. 5a, 5b, miniatura na fol. 4a, 228 x 307 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. v zeleném je zlatý tlapatý kříž. 2. a 3. ve zlatě je černá orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatý tlapatý kříž; přikrývadla zeleno - zlatá. II. dva rohy, pravý dělený zlato - černě, levý opačně, mezi nimi je zlatá hvězda. Miniatura je zarámována dole dvojstupňovým podstavcem, na němž stojí dva sloupy kruhového půdorysu ovinuté zlatou vavřínovou ratolestí, na sloupech je římsa a na ní oblouková luneta, vše olivově zelené, vnitřek lunety je tmavší. Znak stojí na podstavci, který se skládá z šedé základny, na níž je růžový stupeň, pokračuje žlutým komolým kuželem s dovnitř prohnutým pláštěm, který je zlatě vyložen a končí zlatou dvojstupňovou hlavicí, vše je kruhového půdorysu. Podstavec spočívá na hliněném pahorku stojícím za travnatým náspem a růžovou skálou v levém spodním rohu. Vpravo od pahorku rostou na náspu dva zelené listnaté stromy s hnědými kmeny, vlevo od pahorku se táhne travnaté návrší s listnatým lesem. Za pahorkem s podstavcem je průhled do horské krajiny. Vpravo od znaku jde mezi trávou cesta vedoucí na nezarostlé prostranství, na němž stojí taras vyzděný z růžového kamene, taras je prolomený obloukem, jímž protéká potok. Vepředu vede přes potok dřevěná lávka se zábradlím, od lávky vede na plošinu tarasem ohraničenou schodiště. Na plošině stojí hnědý dům s doškovou střechou, dveřmi a třemi okny v průčelí a s třemi okny v boční stěně, před domem se táhne až k okraji výjevu špýchar s plochou střechou a s třemi okny. Výšina za domem je pokrytá zeleným houštím, z něhož vynikají listnaté stromy a za houštinou se tyčí hnědá skála. Vedle výšiny vyniká z trávníku nízký skalnatý hřeben, který se vlevo snižuje a mizí za lesem, za hřebenem je vlevo vidět bílorůžový kostel s farou a přístavkem, fara a kostel mají šedé věže, za kostelem se táhne doleva houští a za ním jehličnatý les, za tímto vším je skalnatý hřeben. Uprostřed miniatury probleskuje za skalnatým hřebenem jezero a za ním je vpravo les, vlevo louka se třemi listnatými stromy. Na obzoru jsou hory, vpravo jsou blíž a jsou zelené, vlevo ustupují dozadu a jsou modré s narůžovělými stíny. Pozadí tvoří modrá obloha, nahoře šedohnědě zatažená, jinak hustě pokrytá šedožlutou oblačností, která nad horami přechází do žluta. Výjev je lemován purpurovou draperií, před ní visí z římsy zlaté festony. Na římse uprostřed je císařský znak: černý, zlatě korunovaný orel se zlatou zbrojí a červenými jazyky, který drží v pravém spáru železný meč se zlatým jilcem a záštitou a v levém spáru zlatou sféru. Po každé straně císařského znaku stojí na římse dva olivově zelené podstavce podobné tomu, na němž je umístěn udělovaný znak, ale čtverhranného půdorysu. Na podstavcích stojí francouzské štíty se zlatým okrajem a se znaky. I. Lombardie: ve stříbře modrý had pohlcující dítě přirozených barev. II. Čechy: v červeném stříbrný, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. III. Halič: polceno, vpravo je v modrém červená lať, na níž stojí černý havran, pod latí jsou tři zlaté koruny (2,1), vlevo jsou v modrém dvě stříbrno - červeně šachovaná břevna. IV. Benátky: v modrém leží na zeleném trávníku zlatý lev sv. Marka držící před sebou stříbrnou rozevřenou knihu. Štíty jsou korunovány královskými korunami. Uprostřed stojí na lunetě císařská koruna a až k ní se po lunetě táhnou ratolesti, které ovíjejí sloupy miniatury.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
19. století, 28.7.1831
datum vydání
28. červenec 1831
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 37,3 cm, Šířka: 31 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Kadich 1899, s. 188-189, tab. 131; Schimon 1859, s. 199; Hanáček 1991, s. 76-78.
inventární číslo
(B) 730

následující předměty