Jazyky

Císař František II. povyšuje Johanna Sechtera, plukovníka štábu generálního kvartýrmistra a rytíře řádu Marie Terezie, do stavu svobodných pánů, uděluje mu predikáty Wohlgebohrn a von Hermannstein a erb

popis

Znak: popis na fol. 10a - 11a, miniatura na fol. 8a, 188 x 315 mm. Dělený štít. Nahoře jsou dva zkřížené meče ostřím vzhůru s ven zlomenou čepelí 1) a se zlatým jilcem a záštitou, přes které je vodorovně, ostřím doleva položený podobný meč s čepelí zlomenou dolů. Dole ve zlatě stojí na zeleném trávníku 2) věž kruhového půdorysu se třemi stínkami, dvěma čtyřúhelníkovými otvory a zavřenou bránou, vše přirozených barev. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby s modro - zlatými přikrývadly. Klenoty: I. sova přirozených barev. II. rostoucí černá orlice 3). III. tři pera, modré, zlaté, modré. Štítonoši jsou dva zlatí lvi 4). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na šedém, zlatě vyloženém podstavci s horní deskou růžovou. Podstavec stojí na podlaze z růžových a šedých dlaždic položených na šedém podkladě. Za podlahou přechází výjev hlinitým náspem do zatravněné krajiny. Po každé straně podstavce je vidět jedna růžová zřícenina s rudohnědými okny. Vpravo od podstavce se zřícenina skládá z jedné věže a oblouku brány, vlevo od podstavce ze dvou věží, z nichž levá věž je vyšší. Vpravo od zřícenin rostou zelené stromy s hnědým kmenem, vpravo od podstavce jsou stromy dva, vlevo od podstavce je pouze jeden. Za stavbami se tyčí hory, střídavě vždy vzdálenější a bližší, bližší hory jsou modravé, na svazích vzdálenějších hor se modrá mísí s růžovou. Pozadí miniatury tvoří modrá, u horního okraje černofialovoazurově zatažená obloha s šedorůžovými oblaky, která nad horami přechází do šedorůžova. Nahoře je výjev rámován purpurovou draperií se zlatými třásněmi, vyšíváním a šňůrami s třapci. Nahoře přesahují okraj rámečku tři kartuše. Prostřední nese oválný štít s císařským znakem: ve zlatě černý, císařskou korunou korunovaný orel se zlatou zbrojí, červenými jazyky a zlatými aureoalmi, v pravém spáru drží stříbrný meč se zlatým jilcem a záštitou a zlaté žezlo, v levém spáru drží zlatou sféru, na prsou orel nese polcený štítek, vpravo v červeném stříbrné břevno, vlevo ve zlatě červené kosmé břevno se třemi stříbrnými aleriony, štítek je korunován arcivévodskou korunou a obtočen řádem Zlatého rouna. Postranní kartuše jsou menší a níže posazené než kartuš prostřední. Nesou okrouhlé štíty a jsou korunovány pohanskými korunami. V pravé kartuši je znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném je na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný patriarší kříž. V levé kartuši je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem. 1) V miniatuře jsou čepele železné. - 2) V miniatuře je místo trávníku pahorek. - 3) V miniatuře má orlice červený jazyk. - 4) V miniatuře mají lvi červený jazyk.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
18. století, 13.1.1797
datum vydání
13. leden 1797
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 36,3 cm, Šířka: 30,6 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Kneschke 1859-1870, VIII., s. 420.
inventární číslo
(B) 718

podobné předměty