Jazyky

Císař Karel VI. povyšuje Johanna Antona Tieschowského, hospodářského hejtmana poděbradského a kolínského panství, do českého rytířského stavu, uděluje mu erb a predikát von Tröstenberg

popis

Znak: popis na fol. 6a - 7b, miniatura na fol. 7a, 161 x 164 mm. Štít s modrou hlavou, na níž jsou tři zlaté hvězdy. Štít je stříbrno - červeně polcen, v každé polovině je do středu obrácený rozkřídlený čáp opačných tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné, levé červené, mezi nimi zlatá hvězda. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak spočívá na travnatém pahorku. Při okrajích miniatury roste štíhlý strom doprovázený u země sotva vyrašivšími stromky. Za pahorkem teče řeka. Vpravo od znaku je v řece ostrov s hlinitými břehy, který je porostlý travou a křovinami. Na vzdálenějším břehu řeky vpravo od znaku je travnatá krajina s keři a listnatými stromy, která v dáli přechází ve skalnaté pohoří. Na kopci v předhůří se tyčí hrad. Nad skalami letí hejno ptáků. Vlevo od znaku se řeka rozlévá do jezera, z něhož vystupuje několik travnatých ostrovů se stromy a keři, nad vzdálenějšími částmi jezera se vznáší mlha, z níž v pozadí vystupuje kopcovitá krajina se stromy. Pozadí miniatury tvoří modrá obloha s růžovými oblaky, která nad obzorem přechází v narůžovělý opar.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
18. století, 27.10.1716
datum vydání
27. říjen 1716
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 32,6 cm, Šířka 28,8 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Sedláček 1925, s. 648-649; Meraviglia 1886, s. 40, tab. 31; Doerr 1900, s. 201; Přibyl 1976, s. 40-42; Král 1900, s. 274, 281; Schimon 1859, s. 172; Kneschke 1859-1870, IX., s. 226; ČDK, kart. 500.
inventární číslo
(B) 666

podobné předměty