Jazyky

Císař Leopold I. potvrzuje Václavu Františku Dombrovskému neb Dobruskému z Radvan aneb Rotfahn, skutečnému slezskému komornímu radovi, starý český rytířský stav a predikát a polepšuje mu erb

popis

Znak: popis na fol. 8b - 10b, miniatura na fol. 8a, 158 x 146 mm. Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je stříbrný s červenou kostelní korouhví opatřenou nahoře zlatým křížkem. 1. v červeném je do středu obrácený stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev s červeným jazykem držící stříbrný maltézský kříž 2). 2. ve stříbře je červený polštář s třapci 3), na němž vodorovně leží zlatý kapr. 3. ve stříbře je uťatá černá buvolí hlava, z jejíhož krku prýští krev 4). 4. v červeném je stříbrná, zlatě korunovaná orlice. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. pět per, první, třetí a páté červené, druhé a čtvrté stříbrné. II. rostoucí zlatě korunovaný stříbrný lev en face držící v každé tlapě tři praporce, stříbrný, červený a stříbrný, a kostelní korouhev ze srdečního štítku 5). Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na fialovém barokním podstavci, v jehož středu je bronzový maskaron ve tvaru buvolí hlavy. Z nozder buvola vychází zlatý feston končící v zavinutí volut na horních okrajích podstavce. Z vrchních okrajů těchto volut splývá dolů bronzová šňůra zdobená podobným rostlinným motivem jako festony. Vnější spodní konce podstavce se rovněž zavíjejí do voluty, z které vzhůru vyčnívá fialová žezlovitá fiála s fialovým granátovým jablkem uprostřed zdobeným zlatými obroučkami. Zpoza podstavce vyniká fialová, zlatě lemovaná deska s horními rohy oble vyříznutými a s půloválným výřezem uprostřed svislých stran. Deska je damaskována tmavším odstínem a rovnými stranami se zevnitř dotýká rámečku. Pozadí miniatury je šedohnědé. 1) Chybějící části doplněny dle: SÚA, fond Salbuchy, Sal 32b/1341 - 1349'. - 2) V miniatuře má kříž podobu mlýnského kříže. - 3) V miniatuře jsou třapce červené. - 4) V miniatuře je řez červený, ale krev z něho neprýští. - 5) V miniatuře jsou prapory a kostelní korouhev navlečeny na zlatých žerdích.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
18. století, 25.10.1703
datum vydání
25. říjen 1703
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 32,4 cm, Šířka: 30,2 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Sedláček 1925, s. 396; Blažek 1887-1894, III, s. 10, tab. 6; Doerr 1900, s. 107; Přibyl 1976, s. 39-40; Schimon 1859, s. 29.
inventární číslo
(B) 661

podobné předměty