Jazyky

Císař Ferdinand III. povyšuje Danyela Natanyela Kunstáta z Krygsfeldu, měšťana Nového Města pražského, do českého vladyckého stavu a uděluje mu erb

popis

Znak: popis na fol. 3b - 4b, miniatura na fol. 4a, 147 x 164 mm. V červeném štítě je zelený trávník, na něm stojí vpravo dvě košatiny a vlevo proti nim je zlatě korunovaný leopard držící v předních tlapách železnou kouli 1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - stříbrnými 2) a červeno stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná ruka držící červeno - stříbrno - modrý praporec 3) se zlatými iniciálami F III, přičemž F je korunováno císařskou korunou, po každé straně praporce je šest pík 4) s červeno - stříbrnými praporečky. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na otevřené přílbě, která je ozdobena pery, vpravo jedním fialovým a dvěma zlatými, vlevo dvěma červenými a opět jedním fialovým. Za přílbou je trofej, která se vpravo sestává z: hnědého bubnu se šedou membránou a zlatými šňůrami, dvou zkřížených zlatých paliček, bronzového děla, pěti dělových koulí, dřevěného soudku, dvou mečů, řemdihu, pěti praporců, prvního purpurového, druhého modrého, třetího žlutého s černým orlem, čtvrtého oranžového, pátého zeleného se dvěma černými ostrvemi a z nespočetného množství pík, partyzán a halaparten. Vlevo se trofej sestává z: železného, zlatě kovaného kyrysu, podobného brnění paže, mosazného moždýře na železné lafetě, dvou tympánů s bílými membránami, každý z nich je zahalen žlutou zástavou s černým orlem, dvou železných paliček, meče se zlatým jilcem a záštitou, železného rundače, devíti korouhví, purpurové s dvěma černými zkříženými ostrvemi, modré se zlato - červeným lemovánim a stříbrno - černým vzorem, zelené se čtyřmi zlatými skvrnami, žluté s černým orlem, červeno - bílé s černým orlem, modré s černými besanty, oranžové, purpurové a poslední zelené s černými šikmými pruhy, a z nespočetného množství ratišťových zbraní. Vše je položeno na šedohnědopurpurové podlaze, na níž stojí zaklenutá chodba. Sokly zdí chodby jsou zelené, na čelní straně mají růžové vyložení se zlatou růží, další zlatá růže je na soklech z boku. Povrch soklu je podobné barvy jako podlaha a stojí na něm postava. Na soklu vpravo jde o Ferdinanda III. Je oděn v železném, zlatě kovaném brnění, na prsou mu visí řád Zlatého rouna, u krku má bílý límec, kolem ramen mu splývá zlatý, fialovo - modře podšitý plášť. U pasu mu visí meč se zlatým jilcem a záštitou v černé pochvě. Na hlavě má císařskou korunu, v pravici drží zlaté žezlo, v levici zlatou sféru. Vlas a vous má černý. Na soklu vlevo jde o Ferdinanda IV. Jeho oblečení se od Ferdinanda III. liší pouze v barvě podšívky pláště, která je červená. Z meče je vidět jen pochva a koruna na hlavě je královská koruna. Má žlutý vlas a je bezvousý. V čelní, šedé stěně chodby, za panovnickou postavou, je zelená nika s modrým zaklenutím, nad nikou jsou tři zlaté růže. Boční stěny chodby jsou modré a před ně jsou předsazeny podél každé stěny tři sloupy se zelenými hranolovimý patkami, purpurovým válcovitým tělem a zlatou akantovou hlavicí. Sloupy nesou růžovo - zelenožluto - růžovou římsu zdobenou reliéfem ovoce a listí. Na římse sedí z každé strany chodby jeden zlatovlasý anděl. Anděl vpravo má modrý, žlutě podšitý šat, šedomodrá křídla a bílé boty. Anděl vlevo modro - fialovošedý šat se žlutou podšívkou a zlatá křídla. Andělé drží španělský štít korunovaný královskou korunou. Na štítě vpravo je znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí. Na štítě vlevo je znak Uher: polceno, vpravo devětkrát děleno stříbrně a červeně, vlevo v červeném na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrný papežský kříž. Čelní stěna chodby nad římsou je šedá s hnědopurpurovými cvikly, podhled klenby je zelený, hlavní klenák je modrošedý. Na něm je upevněn císařský znak na španělském štítě: ve zlatě černý orel se zlatými aureolami, který nese na prsou červený španělský štítek se stříbrným břevnem. Štít je ovinut řádem Zlatého rouna a korunován císařskou korunou. Po každé straně císařského znaku jsou do oblouku seřazeny čtyři vejčité štíty ve zlatých kartuších, kartuše jsou korunovány kurfiřtskými korunami. Vpravo od císařského znaku jsou tyto znaky (zprava doleva): I. arcibiskup trevírský: ve stříbře červený kříž; II. arcibiskup kolínský: ve stříbře černý kříž; III. arcibiskup mohučský: čtvrceno s modrým srdečním štítkem, v něm zlatý kráčející lev, 1. a 4. v černém stříbrné kolo o šesti špicích, 2. v červeném stříbrná pilovitá pata, 3. ve stříbře stříbrná figura (dřevec s korouhví); IV. král český: v červeném vlevo hledící stříbrný dvojocasý, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí. Vlevo od císařského znaku jsou tyto znaky (zprava doleva): V. vévoda bavorský: modrý čtvrcený štít s modrým srdečním štítkem, ve štítku je zlatá sféra, v 1. a 4. poli stříbrné routy, ve 2. a 3. poli stříbrný, zlatě korunovaný lev; VI. vévoda saský: jedenáctkrát děleno černě a zlatě, přese vše kosmo jde zelená routová koruna; VII. markrabě braniborský: v modrém černá orlice se zlatým žezlem na prsou; VIII. falckrabě rýnský: děleno, nahoře polceno, vpravo v modrém stříbrné routy, vlevo v modrém stříbrný, zlatě korunovaný lev, dole ve stříbře zlatá stará císařská koruna. Za štítem arcibiskupa trevírského vyniká zlatovlasý anděl ve fialovém šatu se žlutozelenými rukávy. Pravicí drží štít s českým znakem, levicí svazek červených stuh, na nichž jsou zavěšeny kurfiřtské znaky napravo od štítu s císařským znakem. Má modrá křídla. Za štítem falckraběte rýnského vyniká zlatovlasý anděl v modrém, žlutě podšitém šatu s ohrnutými rukávy. Levicí drží štít s uherským znakem a pravicí svazek červených stuh, na nichž jsou zavěšeny kurfiřtské znaky nalevo od štítu s císařským znakem. Má zelená křídla. Nekryté části těla všech postav jsou provedeny pleťovou barvou. Pod klenbou visí zlatý feston, který je uchycen ke znaku arcibiskupa trevírského, krále českého, vévody bavorského a falckraběte rýnského. Pozadí miniatury je modré se zlatým damaskováním. 1) V miniatuře je štít dělený. Nahoře je v červeném obrněná paže (brnění je železné se zlatým kováním na okraji jednotlivých plátů) držící meč (železný se zlatým jilcem a záštitou), nad paží jsou zlaté iniciály F III. Dole je v modrém znamení, které uděluje listina, leopard, i košatiny jsou přirozených barev. V této podobě Daniel Nataniel Kunstát z Krygsfeldu znak užíval na pečetích (viz např. jeho kšaft z 27. července 1673 - AMP, PPL IV - 5687). - 2) V miniatuře jsou pravá přikrývadla černo - zlatá. - 3) V miniatuře má praporec stříbrno - modrou pilovitou borduru, uvnitř ní jsou svislé pilovité pruhy střídavě červené a stříbrné. - 4) Píky jsou zlaté se zlatými hroty. Nevynikají z koruny, ale zpoza přikrývadel po stranách přílby.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 18.4.1653
datum vydání
18. duben 1653
lokalita/místo vzniku
Německo, Řezno
rozměry/velikost
Výška: 30,1 cm, Šířka: 26,9 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Doerr 1900, s. 104; Přibyl 1976, s. 30-32.
inventární číslo
(B) 624

následující předměty