Jazyky

Císař Ferdinand III. povyšuje Ondřeje a Jakuba bratry Strobelie do českého rytířského stavu, uděluje jim erb a predikát z Šternfeldu

popis

Znak: popis na fol. 3a a 3b, miniatura na fol. 4a, 152 x 161 mm. Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je polovina černého orla s červeným jazykem. 2. a 3. v modrém je zlatá šestihrotá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná přílba s černo - zlatými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, pravé děleno zlato - černě, levé zlato - modře. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na trofeji která se vpravo sestává z: železné otevřené přílby s červeným a tmavozeleným perem, železného límce, tří mušket, tří železných nabijáků, zlatého praporce s černým císařským orlem, červeného praporce, šedomodrého praporce, všechny tři jsou na zlatých žerdích a mají zlatý hrot, a z šesti železných tyčí. Vlevo se trofej sestává z: dvou železných plátů, hnědého bubnu s bílou membránou a zlatými šňůrami, červeného praporce, dvou vlajek, přední zlaté s černými iniciálami F III, zadní červené se zlatou korunou ve zlatém vavřínovém věnci, obě vlajky jsou na zlatém lanku upevněném na železné žerdi, dvou mušket, halapartny a deseti železných tyší. Trofej spočívá na purpurové podlaze, za ní je šedozelenohnědé podium s purpurovou svrchní deskou potaženou nahoře světležlutou vrstvou. Na podiu stojí po každé straně udělovaného znaku po jedné ženské postavě. Vpravo jde o spravedlnost. Je oděna v bílý kabátec, zelený svrchní a purpurový spodní šat. Kabátec je zlatě přepásaný a má zlatou obrubu výstřihu. Kolem ramen má přehozený žlutý plášť, obuta je v šedofialové caligy, v pravici drží železný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levici zlaté váhy. Vlas má žlutý. Vlevo jde o Pallas Athénu, resp. o alegorii Míru. Je oděna v zelený svrchní a modrý spodní šat, přes záda má přehozený červený plášť, na hlavě má železnou přílbu, na níž sedí olivově zbarvená sova. V pravici drží zlatou vavřínovou ratolest, v levici drží zlato - hnědozelený dřevec ovinutý zlatou vavřínovou ratolestí, obuta je v purpurové caligy. Nekryté části těla obou postav jsou provedeny pleťovou barvou. Za postavami začíná klenutá chodba stejné barvy jako podium, jen poněkud světlejšího odstínu, s purpurovou římsou podpíranou z každé strany pěti purpurovými korintskými sloupy. Zeď, v níž se chodba otvírá je viditelná jen v horních rozích miniatury a je hnědopurpurová. Nad udělovaným znakem je purpurový stan s modrým lemem, který je pokryt znaky. Uprostřed je císařský znak: zlatý, řádem Zlatého rouna ovinutý štít s černým orlem nesoucím na prsou zlatě korunovaný červený štítek se stříbrným břevnem, štít je korunován císařskou korunou. Po každé straně znaku je po čtyřech dalších znacích. Vpravo jde o tyto znaky (zprava doleva): I. arcibiskup trevírský: ve stříbře červený kříž, korunováno vévodským kloboukem; II. arcibiskup kolínský: ve stříbře černý kříž, korunováno vévodským kloboukem; III: arcibiskup mohučský: v červeném stříbrné kolo o osmi špicích, korunováno vévodským kloboukem; IV. král uherský: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo na zlaté, zlatě korunované skále stříbrný patriarší kříž, korunováno listovou korunou. Vlevo od císařského znaku jde o tyto znaky (zprava doleva): V. král český: ve stříbře stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem, korunováno listovou korunou; VI. vévoda bavorský: v černém zlatý lev s červeným jazykem, korunováno vévodským kloboukem; VII. vévoda saský: sedmkrát děleno zlatě a černě, přese vše jde černá, zlatě lemovaná routová koruna, korunováno vévodským kloboukem; VIII. markrabě braniborský: v černém zlatá orlice, korunováno vévodským kloboukem. Pozadí miniatury je modré.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 18.4.1643
datum vydání
18. duben 1643
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 31,4 cm, Šířka: 27,1 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Doerr 1900, s. 100; Přibyl 1976, s. 38; ČDK, kart. 490.
inventární číslo
(B) 618

následující předměty