Jazyky

Císař Ferdinand II. povyšuje Jana staršího Pachtu, měšťana horšovotýnského, do českého vladyckého stavu, uděluje mu erb a predikát z Raijova

popis

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 109 x 128 mm. V červeno - modře šikmo děleném štítě je zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v tlapách stříbrný, zlatě korunovaný sloup s dvěma zkříženými palmami 2) vynikajícími z koruny 3). Na štítě spočívá korunovaná trunajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí na trofejích, které jsou tvořeny vpravo: železnou šavlí se zlatým jilcem a záštitou, zlatou polnicí s červenými šňůrami, dvěma hnědými tympány s bílou membránou a zlatým okrajem, další zlatou polnicí, červenou, zlatě kovanou prachovnicí, železným kyrysem, železným mečem, zlatou partyzánou s červeno - zlatým třapcem, třemi praporci na černých žerdích zakončených zlatým hrotem, prvním žlutým s třemi černými pruhy, druhým purpurovým a třetím modrým se zlatým damaskem, bulavou, dvěma černými píkami s purpurovým praporečkem a dvěma zbraněmi, z nichž jsou vidět jen dřevěná ratiště. Vlevo jsou trofeje tvořeny: purpurovým toulcem, v němž je zastrčen zlatý luk a zlaté šípy, železný okrouhlý štít, železný plech na paži, bílý buben s bílou membránou a zlatým šňůrováním, železnou halapartnou se zlatým třapcem, třemi praporci, prvním červeným, druhým modrým se čtyřmi bílými pruhy a třetím modrým (u druhého a třetího praporce je vidět zlatý hrot), puškou, z níž je viditelná pouze hlaveň a ze čtyř černých pík, z nichž dvě mají purpurový praporeček. Za trofejemi a za znakem se táhne šedé podium, na němž stojí po každé straně znaku jedna ženská postava, v obou případech jde o Moudrost. Žena vpravo je oděna v modrý svrchní a spodní bílý šat, spodní šat je poset vzorem purpurových růží se zlatým semeníkem. Z ramen jí splývá purpurový plášť, v pravici drží rozevřenou bílou knihu, v levici zlatou pochodeň se zlatými plameny. Nad hlavou s rozpuštěnými světlými vlasy se jí vznáší bílá holubice se zlatou svatozáří. Žena vlevo je oděna ve žlutý svrchní a zeleno - růžový spodní šat s bílou kapucí spuštěnou na záda. Obuta je v karmínové caligy, v pravé ruce drží zrcadlo ve zlatém rámu, levé předloktí má ovinuto černým hadem. Světlé vlasy má sčesány do drdolu. Za znakem a za postavami stojí šedozelená zahloubená brána zaklenutá půlkruhovým obloukem doprovázeným dvěma okrovými cvikly, římsa nad branou je ozdobena dvěma ležatými okrovými šupinami. Nahoře na římse sedí po stranách po jednom zlatovlasém amoretu s modro - bílo - světlefialovými křídly. Amoret vpravo drží v levé ruce zelenou olivovou ratoslest, amoret vlevo drží v levé ruce zelenou palmovou ratolest. Nekryté části těla všech postav jsou provedeny pleťovou barvou. Uprostřed se nad bránou vznáší na šedorůžovém oblaku modrá zeměkoule se zlatým rovníkem a třemi viditelnými zlatými poledníky, na zeměkouli sedí černý orel se zlatými pařáty, červenými jazyky a zlatými aureolami. Na prsou má červený španělský štítek se stříbrným břevnem. V každém spáru drží jeden zlatě korunovaný španělský štítek se znakem. V pravém pařátu drží znak Uher: polceno, vpravo v červeném čtyři stříbrná břevna, vlevo v červeném na zlatém pahorku vyrůstá ze zlaté koruny stříbrný patriarší kříž. V levém pařátu drží znak Čech: v červeném stříbrný dvojocasý lev. Za bránou jsou zvenčí vidět obrysy modrošedé stavby. Pozadí miniatury je černé. 1) Opis není ověřen a je pořízen jako faksimile s poměrně zdařilým napodobením podpisů. Na versu je poznámka o vložení do Desk zemských 10. října 1690 na žádost Kryštofa Pachty z Rájova. - 2) V miniatuře jsou namalovány palmové ratolesti. - 3) V miniatuře zkřížené ratolesti pronikají skrz naskrz korunou a jejich konce zasahují mimo štít.  

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 4.1.1628
datum vydání
4. leden 1628
lokalita/místo vzniku
Hlavní město Praha, Praha
rozměry/velikost
Výška: 76 cm, Šířka: 56,7 cm - 6,5 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Sedláček 1925, s. 556; Doerr 1900, s. 92; Kneschke 1859-1870, VII., s. 29-30; ČDK, kart. 470.
inventární číslo
(B) 606

následující předměty