Jazyky

Císař Ferdinand II. povyšuje Michala Rytršice, královského rychtáře na Novém Městě pražském, a jeho strýce Jiříka Ježka do starého vladyckého stavu království českého a uděluje jim erb a predikát z Rytrsfeldu

popis

Znak: popis, miniatura uprostřed listiny, 102 × 112 mm. Štít je červeno-modře šikmo dělen, v něm se vidí obrněná ruka 2) s mečem 3) se zlatým jilcem a záštitou.4) Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravě děleno stříbrno-červeně, 5) levé zlato-modře. Miniatura je ve zlatém rámečku. Znak stojí v zelené arkádě na šedém podstavci vystupujícím ze šedé podlahy. Vpravo od podstavce leží zlatý antický štít a zlatá přílba se sklopeným horním hledím a lícnicemi. Zpoza přílby vyniká na zemi ležící meč se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo od podstavce leží na podlaze železný, zlatě kovaný krunýř se zlatými nýty. Za ním leží dvě hnědá ratiště. Vpravo od znaku stojí Ferdinand II. v železném, zlatě kovaném brnění se zlatými nýty. Z ramen mu splývá červený plášť se zlatou bordurou posázenou smaragdy. Na hrudi mu visí řád Zlatého rouna, kolem krku má bílé okruží. Na hlavě mu spočívá císařská koruna. V pravé ruce drží zlaté žezlo, v levé modrou sféru se zlatou obroučkou a křížkem. Vlevo od znaku stojí bájný předek rodu, vévoda Ethiko v železném krunýři, který je kolem hrdla zlatě nýtován, a v žluté tunice. Obut je ve vysoké kožené boty, z ramen mu splývá blankytný plášť. Na hlavě má železnou přílbu s červeným péřovým chocholem. V pravé ruce drží železný meč se zlatým jilcem a záštitou, v levici drží zlatou kartuš s červeným oválným štítem nesoucím stříbrné kosmé břevno. V zaklenutí arkády je vpravo zelená palmová, vlevo zelená vavřínová ratolest, nad nimi se pne šedý pruh látky propletený zlatými květy na zelených stoncích s listy. Vpravo od zaklenutí je znak Čech: červený štít se stříbrným, dvojocasým, zlatě korunovaným lvem. Znak je korunován královskou korunou. Vlevo od zaklenutí je znak Uher: štít polcen zlatou nití, vpravo v červeném zelené trojvrší, v němž se vidí zlatá koruna, na trojvrší se tyčí stříbrný patriarší kříž. Vlevo sedmkrát děleno stříbrně a červeně. Znak je korunován královskou korunou. 1) Jde o jeden ze dvou dochovaných originálů privilegia (další exemplář viz zde listinu editovanou pod č. 68). Listina byla tedy vydána ve dvou rovnocených exemplářích, které se liší jen formálními znaky, každý exemplář zvlášť pro každého z obou příjemců. - 2) V miniatuře je brnění železné se zlatým kováním a zlatými nýty, náloketnice je zlatá. - 3) V miniatuře je ostří meče železné. - 4) V miniatuře je štít zlatě damaskován. - 5) V miniatuře jsou tinktury prohozeny.

instituce / organizační jednotka
Národní muzeum - Historické muzeum
podsbírka
Archiv Národního muzea
fond
Staré a jiné sbírky
skupina
Erbovní listiny
typ sbírky
Archiválie
datace
17. století, 2.1.1626
datum vydání
2. leden 1626
lokalita/místo vzniku
Rakousko, Vídeň
rozměry/velikost
Výška: 77,4 cm, Šířka: 56,3 cm - 7,3 cm
materiál
Papír
technika
Tisk
odkazy na publikace
Sedláček 1925, s. 600; Král 1900, s. 308; Schimon 1859, s. 45, 137; Král 1904, s. 103, 222; Doerr 1900, s. 91; Přibyl 1976, s. 27.
inventární číslo
A 936a

následující předměty