Jazyky

Plaketa s reliéfní podobiznou probošta Paula Heidera

popis

Plochu kruhové plakety vyplňuje reliéfní podobizna muže vyobrazeného z profilu, přičemž portrétovaného obkružuje opis. Rakouský sochař a medailér Ludwig Hujer (1872–1968) signoval portrét Paula Heidera (1868–1936), člena řádu německých rytířů a později též jeho velmistra. V době zhotovení plakety však byl Heider ještě proboštem opavského děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Přesnější dataci plakety umožňuje opis DEM DEUTSCHEN VOLKE DEUTSCHE PRIESTER, vymezený dvojicí lístků. Motto tlumočící nárok německých obyvatel na nově vysvěcené kněze stejné národnosti bylo jak heslem, tak leitmotivem snah spolku založeného za účelem vybudování nového semináře pro kněžský dorost v Bruntále.

instituce / organizační jednotka
Slezské zemské muzeum
podsbírka
Historická podsbírka
typ sbírky
Historické sbírky
autor předmětu
Ludwig Hujer
datace
20. století, kolem roku 1924
období/kultura
2. třetina 20. století
jazyk dokumentu
němčina
lokalita/místo vzniku
Moravskoslezský kraj, Bruntál
rozměry/velikost
průměr 15 cm
materiál
Jiné, pokovený odlitek
technika
Jiné
autorská práva
Slezské zemské muzeum
odkazy na publikace
HANIČÁK Ondřej – JANÁK Martin – MATEJKO-PETERKA Ilona: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek. Opava 2016, s. 145.
inventární číslo
H30.1.1963
Související virtuální výstavy
Spolkový život ve Slezsku

podobné předměty