Jazyky

Nejčastější dotazy

Kdo a jak může publikovat na eSbírkách?

Publikovat na eSbírkách může jakákoliv paměťová instituce, muzeum, galerie, památník, nebo archiv, který disponuje digitalizovaným obsahem svých sbírkových předmětů a nebo má možnost digitalizovat je v budoucnu.

Online publikování muzejních sbírek umožní institucím prezentaci jejich sbírkových předmětů široké veřejnosti a propojí je se sdílenou sítí kulturního obsahu. Spolupráce eSbírek s institucemi probíhá v rámci procesu komunikace, registrace a možnosti školení, kterými instituce získá status správce sbírky.

Pro publikování v rámci projektu eSbírky je nutné, aby instituce obdržela status Správce sbírky. Tento status i s informačním školení o administračním systému lze získat na základě registračního procesu.