Jazyky

Správcům sbírek

Fotografie předmětů při importu

Fotografie by měly být ve formátu JPEG (s koncovkou „.jpg“) spíše v menší velikosti. Ideální velikost jedné fotografie je okolo 500 kB. Veškeré fotografie jsou také chráněné vodoznakem, umístěným vždy v pravém spodním rohu, tvořeným logem instituce.
Názvy fotografií jednotlivých předmětů se musí shodovat s názvy uvedenými v tabulce v poli „Soubory“. Všechny fotografie se poté uloží do „zazipovaného“ souboru, který se pak spolu s tabulkou s daty nahraje do eSbírek.