Jazyky

Profesionálům

Tabulka k importu předmětů (.xls)

Import předmětů

 

Tabulka k importu předmětů do on-line aplikace je ke stažení zde

Administrace eSbírek akceptuje CSV formát oddělený středníkem. Tabulku je proto nutné vždy finálně uložit do tohoto formátu. Data by neměla obsahovat uvozovky a středníky. Zároveň nedoporučujeme pohybovat se v tabulce prostřednictvím klávesy enter, ale pouze prostřednictvím myši či šipek na klávesnici.